Znak Moravského Krumlova

Nevidím a nestydím se

V pátek 4. listopadu jsme se s kolegyněmi vydaly do Moravského Krumlova, kde se konal už 9. ročník Dne otevřených dveří TyfloCentra, které má v tomto krásném městě detašované pracoviště. Z důvodu větších prostor se Den otevřených dveří koná vždy v Městské knihovně, kde nás rádi přivítají. Jelikož chceme, aby se o problematice nevidomých dozvědělo co nejvíc lidí, pořádáme v průběhu dne několik besed, kterých se účastní jak veřejnost, tak především žáci místních škol.

Tentokrát se Dne otevřených dveří zúčastnili žáci a studenti ze ZŠ Klášterní, ZŠ Ivančická a Gymnázia, ti se postupně dozvídali o službách, které poskytujeme, zkoušeli praktické využití kompenzačních pomůcek a věnovali jsme se i mýtům a předsudkům o lidech s postižením zraku. Žáci jednotlivých tříd si také mohli poslepu otestovat svůj čich. Kolegyně jim postupně podávala skleničky s různými vzorky běžných surovin, s kterými se setkáváme každý den, a jejich úkolem bylo rozeznat, co to je. Dále si účastníci vyzkoušeli chůzi s bílou holí, samozřejmě s klapkami na očích, nechyběli ani haptické hry a další zajímavosti ze světa nevidomých.

Děkujeme za pomoc pracovnicím Městské knihovny a už teď pro vás připravujeme 10. ročník už tradičního Dne otevřených dveří TyfloCentra.

Eva Pexová, pracovnice TyfloCentra Znojmo

příspěvek

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK