Znak Moravského Krumlova

Neotesánek aneb Dětská etiketa vesele a hravě

Jelikož se množí, čím dál více, názor, že děti neumí pozdravit, poděkovat, poprosit,…prostě se neumí chovat, rozhodly se pracovnice městské knihovny o nápravu a připravily pro školy program týkající se základů slušném chování.

V průběhu měsíce června přicházeli žáci I. stupně okolních i místních základních škol do městské knihovny na literárně-výtvarnou dílničku Dětská etiketa. V tematické prezentaci a při následné besedě nad knihou Ivony Březinové Neotesánek, si žáci připomněli humornou formou základy slušného chování. Správnými odpověďmi se sami snažili otesat si svého Neotesánka. Následovala výtvarná část, ve které si děti vlastnoručně vyrobily postavičku otesaného kluka. Nakonec si všichni společně zarecitovali báseň:

„Dobré slovo, vlídná věta,
je klíč ke všem divům světa.
Klíček, který odemyká,
každé srdce, co mu tiká.
Děkuji a k tomu prosím,
taky já je sebou nosím.“

Za MěK Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK