Znak Moravského Krumlova

Exkurze škol do knihovny

Týden knihoven byl zakončen exkurzemi škol. Toho využila i paní učitelka Jelínková a 24 žáků šesté třídy Základní školy Klášterní se přišlo podívat do městské knihovny. Byli to převážně žáci dojíždějící z okolních obcí, kteří moravskokrumlovskou knihovnu navštívili poprvé. Seznámili se nejen s pravidly registrace, s výpůjčním řádem a se všemi odděleními knihovny, ale hlavně s orientací v oddělení pro mládež. Pro žáky byly připraveny knihy a časopisy pro náctileté, o které byl samozřejmě největší zájem. Dozvěděli se také o celoroční čtenářské soutěži nazvané Lovci perel, která začíná od 1. listopadu a již několik žáků se chystá zapojit a získávat perly za přečtení knih tzv. perlorodek a za správně zodpovězené otázky.

Za MěK Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK