Znak Moravského Krumlova

Pravěk v knihovně

V rámci projektu o pravěku navštívila městskou knihovnu ZŠ Jiřice u Miroslavi. Malí čtenáři znali např. knihu Človíčkova dobrodružství, ale byly jim nabídnuty i další knihy tematicky související s pravěkem. Zároveň se žáci přihlásili do projektu Čtenářské pasy.
ZŠ Rybníky přišla na literárně výtvarnou dílničku o Neotesánkovi, která také s pravěkem souvisí. I opočlověk se musel ve své tlupě určitým způsobem chovat a již v té době existovala určitá hierarchie. V tematické prezentaci a při následné besedě nad knihou Ivony Březinové Neotesánek, si žáci připomněli humornou formou základy slušného chování. Správnými odpověďmi se sami snažili otesat si svého Neotesánka. Následovala výtvarná část, ve které si děti vlastnoručně vyrobily postavičku otesaného kluka.


plakát

Za Městskou knihovnu M.K. Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK