Znak Moravského Krumlova

Komiksový pravěk Lukáše Diváckého

V úterý dne 4. října byl realizován projekt o pravěku ve spolupráci s Městskou knihovnou Znojmo. Vedoucí regionálního oddělení Mgr. Jana Sikorová představila žákům 6. A lektora Lukáše Diváckého. Poté, již sám autor, vysvětlil žákům, co je vlastně komiks, jak vzniká a jaká jsou „pravidla komiksu.“ Lektor pan Divácký si pro děti připravil krátký komiksový příběh a děti měly za úkol vymyslet zakončení příběhu, dokreslit jej podle své fantazie, případně vymalovat další obrázky a hlavně odprezentovat před ostatními. Dokreslené příběhy budou vystaveny v galerii Domu porozumění na Slepičím trhu. Komiksový workshop pro děti 6. třídy ZŠ Mor. Krumlov se setkal u žáků s neobyčejným zájmem a děti si odnášely domů další pracovní listy k dokončení.

Za Městskou knihovnu M.K. Martina Nováková


Více na: http://www.knihovnazn.cz/pro-knihovny.html


plakát

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK