Znak Moravského Krumlova

Masopustní literárně-výtvarná dílnička

V únoru navštívili knihovnu nejen žáci místních škol, ale i děti ze ZŠ Moravské Bránice, aby se dozvěděly něco o tomto období církevního roku tradičně nazvaném Masopust (také Vostatky, Fašank, či karneval).

Na úvod jsme si přečetli ukázku z knihy Andrey Popperové „Jaro je tu“, ve kterém nám hlavní hrdinka Lucka nastínila charakteristiku tohoto období. Dále jsme si řekli, že slovo Masopust by se dalo přeložit jako „maso pryč“. Masopust ale je naopak dobou, kdy se právě hodně hoduje a veselí. Masopust začíná 6. ledna (na Tři krále) a končí Popeleční středou. Po Popeleční středě už by ale „mělo jít opravdu maso pryč“. Popeleční středa je šest týdnů před Velikonocemi a v tomto období se podle tradice drží půst, to znamená, že by se mělo omezit jídlo a zábava. Protože postní doba je docela dlouhá, tak se lidé chtějí hodně najíst a pobavit, než nastane. Masopust je tedy doba veselých zábav před tím, než lidé budou držet dlouhý předvelikonoční půst.

Po prezentaci, ve které jsme si povídali o tradicích a významu Masopustu, jsme si přečetli milý příběh o Aničce na dětském karnevalu z knihy Evy Bernardinové „Kluci, holky a Stodůlky“. Na závěr si děti vyrobily veselé karnevalové masky různých zvířátek a pohádkových postav.

Za MěK Radmila Dvořáková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK