Znak Moravského Krumlova

Pasování prvňáčků na městském úřadě

Městská knihovna Moravský Krumlov se již poosmé zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu bylo podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a s devíti okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Kláry Smolíkové: „Knihožrouti“ 139 žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu.

V pondělí 13. června se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků z okolních škol na čtenáře. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov spolu s ředitelem MěKS p. Bořivojem Švédou v tento den pasovali žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Jezeřanech –Maršovicích, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách, Vedrovicích a Vémyslicích. Každá škola něčím překvapila. V Jezeřanech si pan král s prvňáčky i paní učitelkou zahrál ping pong a za svůj výkon obdržel perníkové srdce s nápisem Král Bořivoj. V Olbramovicích a Bohuticích zahrál na kytaru a s dětmi vytvořil mexickou vlnu na podporu našich fotbalistů. A ve Vedrovicích nám prvňáčci ukázali své čtenářské deníky, během školního roku přečetli společně 10 knížek. Každý měsíc jednu! Ale nezapomněli jsme ani na žáky ZŠ Jiřice u Miroslavi a ZŠ Moravské Bránice. Ti byli odpasováni paní královnou přímo u nás v knihovně.

Slavnostní pasování pokračovalo i v úterý 14. června na MěÚ. Pasování se zúčastnil starosta Moravského Krumlova Mgr. Tomáš Třetina, který žáky ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní pasoval na čtenáře a zároveň jim slíbil, že během prázdnin přibydou v Krumlově tři dětská hřiště. Po kulturním vystoupení žáků 2. třídy ZŠ Klášterní a po přečtení pasovacího slibu, následovalo pasování s podpisy čtenářů na pasovací listinu. Malí čtenáři obdrželi za svou půlroční snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou záložku do knihy, legitimaci do knihovny a sladkou odměnu v podobě zmrzliny, kterou zasponzorovala Pekárna Ivanka, které tímto moc děkujeme. Po celý rok tak mohou malí čtenáři chodit do knihovny zdarma a půjčovat si knížky. Toho patřičně hned ten den všichni využili?. Těšíme se na další spolupráci se školami i v příštím školním roce.

Za MěK Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK