Znak Moravského Krumlova

Pasování prvňáčků v knihovně

Moravskokrumlovská knihovna se již po osmé účastnila projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do tohoto projektu se zapojilo celkem 139 žáků ZŠ Ivančická, Klášterní, ale i základních škol v Bohuticích, Jezeřanech – Maršovicích, Jiřicích u Miroslavi, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách, Vedrovicích a Vémyslicích. A v letošním školním roce přibyli prvňáčci ze ZŠ Moravské Bránice.

Ve čtvrtek 26. května a ve středu 8. června se vypravili žáci 1. třídy ZŠ Jiřice u Miroslavi a ze ZŠ Moravské Bránice do Městské knihovny v Moravském Krumlově. Zde na ně již čekaly pracovnice knihovny, aby malé školáky slavnostně přivítaly v královském převleku. Poté, co děti složily pasovací slib, poklekly před knihovnici Radmilu Dvořákovou převlečenou za paní královnu a ta je odpasovala pravým rytířským mečem na čtenáře. Vedoucí knihovny Martina Nováková jim předala dárek – krásnou knížku příběhů s názvem Knihožrouti od spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové. Každý ze žáků přečetl kousek z této nové knihy, aby ukázal, že umí číst a že si ji opravdu zaslouží. A svým podpisem na pasovací listinu potvrdil, že knihy bude opatrovat jako nejvzácnější poklady.

Poté následovala exkurze s prohlídkou knížek určených pro malé čtenáře spojená s výběrem knížek na prázdniny.

Z prvňáků se stali čtenáři. Díky králi Bořivoji

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK