Znak Moravského Krumlova

Pravěk a jeho stopy

Ve středu 12. října pokračovala realizace projektu o pravěku ve spolupráci s Městskou knihovnou Znojmo. Vedoucí regionálního oddělení Mgr. Jana Sikorová představila žákům 6. B a 6. C lektorku Moniku Mažárovou. Pracovnice Jihomoravského muzea ve Znojmě začala netradiční otázkou. Zeptala se žáků, zda je možné, aby se pračlověk setkal s dinosaurem a poté jim vysvětlila, že ne všechno, co vidí v televizi, je pravda- např. seriál Flinstounovi. Vysvětlila jim, co je vlastně pravěk, a ukázala na časové ose toto období až po současnost. Pak se žáci rozdělili do skupin a každá skupinka dostala ke složení puzzle s pravěkou tématikou (obydlí, nádoba na vodu, pravěké oblečení, srp na sekání obilí). Poté žáci obdrželi pracovní listy s názvem Pravěk u nás doma a zároveň knihu Pravěk Znojemska, ve které měli najít předmět, který byl nalezen přímo na základní škole při výkopových pracích. Žáci správně uvedli, že to byly kostrové hroby. Další z úkolů bylo poznat repliky nalezených sošek - repliku Věstonické Venuše poznali všichni, ale Hedviku jen málokdo a právě tuto sošku pomocí plastelíny domodelovávali. Závěrem Mgr. Martin Kuča, pracovník místního muzea, přinesl pravěké exponáty, které se našly na území Krumlova. Žáci měli poznat, o jaké předměty jde, dlátko z bronzu, sekyromlat z doby kamenné. Myslím, že i tyto lekce měly svůj nepopiratelný význam k prohloubení učiva právě ve třídách, kde se o tomto období budou žáci učit.

Za Městskou knihovnu M.K. Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK