Znak Moravského Krumlova

Velikonoce na DPS

Povelikonoční čtení

V pondělí 4.4.2016 se konala v DPS M. Krumlov povelikonoční beseda, vč. malého pohoštění. Dozvěděli jsme se o různých velikonočních zvycích, dále jsme vyslechli poetické básničky. Pak nás potěšily děti písněmi a velice hezky zatančily, a to v krojích, což zvyšovalo efekt provedení. Ke konci nám děti opět předaly pěkné, zhotovené slepičky a přitom nám popřály vše dobré, hlavně zdraví. Tohle zakončení se mi moc líbilo a bylo velmi srdečné. To na mne velice mile zapůsobilo.

Těším se opět na další besedu, kterou pořádají členky Městské knihovny v Mor. Krumlově. Za to dík!

Marta Smejkalová

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK