Znak Moravského Krumlova

Vyhodnocení projektu Škola naruby

Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby-vyhodnocení

Městská knihovna Moravský Krumlov navázala na projekt Knížka pro prvňáčka dalším projektem nazvaným Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby. Tento projekt byl určen žákům druhých tříd, kteří byli v předešlém školním roce pasováni na čtenáře a ukončili tak první projekt s názvem Knížka pro prvňáčka. Projekt byl zaměřen na podporu čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem –sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Do projektu se zapojilo 70 žáků druhých tříd místních i okolních škol. Na koni školního roku byl vybrán z každé třídy nejlepší čtenář a ten byl odměněn knížkou Radka Malého Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky a pěknou záložkou. Všichni zúčastnění dostali za svoji snahu záložky a sladkou odměnu.

Nejlepší čtenáři:

Tereza Ostrovská, Radim Weber, Matěj Brabec, Sára Čejková, Emma Řeřuchová, Jakub Postler,ZŠ Ivančická
Karolína Jurková, ZŠ Jiřice u Miroslavi
Markéta Hladůvková ZŠ Jezeřany-Maršovice
Denisa Závišková ZŠ Lesonice
Hedvika Leitnerová ZŠ Olbramovice
Anděla Molíková ZŠ Rybníky
Anna Bognerová ZŠ Vedrovice

Za Městskou knihovnu M.K. Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK