Znak Moravského Krumlova

Za Astrid Lindgrenovou do knihovny

V rámci oborové praxe při mém studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity je třeba absolvovat týdenní praxi v knihovně. Já jsem si pro svou praxi vybrala Městskou knihovnu v Moravském Krumlově, kde mě čekalo milé uvítání.

První den mé praxe se začal v pondělí. Knihovna má v pondělky tradičně zavřeno a je určena pro malé návštěvníky z okolních škol, kteří sem v doprovodu svých vyučujících zavítají na literárně zaměřené dílničky. Dnes se děti ze Základní školy Lesonice mohly dozvědět o Astrid Lindgrenové a jejím rodném Švédsku.

Po prohlédnutí prezentace jim paní knihovnice Radka přečetla ukázku z autorčiny neslavnější knihy Děti z Bullerbynu. Návodnými otázkami zjišťovala, zdali děti knihu znají a dávají pozor. Děti byly velmi bystré a odpovědi na otázky znaly. Nejen proto, že zmíněná kniha je v mnoha školách jako první čtení.

Následná prezentace o Švédsku děti zaujala. Byla spojena s RVP Člověk a jeho svět a poznatky z ní se tedy dětem budou hodit i v běžné výuce. Děti se zabavily doplňovačkou, kam vyplňovaly takové informace, jako např. se kterými státy Švédsko sousedí. Nejzajímavější otázky byly také: Které houby Švédové sbírají a Jak velká část Švédska leží za polárním kruhem? Šikovní žáčci již věděli, že obyvatelé této severské země sbírají pouze lišky, a že 15% této země zabírá polární kruh.

Následně děti vyplňovaly pracovní list, aby si upevnily získané informace. Jednou z otázek bylo to, čím byla Pipi zajímavá. Malé žáčky nejvíce zaujaly její dva copy na bok, síla, drzost a „že měla každou nohavicu jinou:“

Za odměnu si děti mohly vytvořit Pipi z kolíčků. Fantazii se meze nekladly, a tak jsme mohli vidět Pipi s modrými vlasy i s jejími pověstnými pihami. Děti byly na svoje výtvory náležitě hrdé a nechaly se zvěčnit na fotku.

Děti odcházely nejen s malým dárečkem pro maminku v podobě kolíčku s Pipi, ale i s novými vědomostmi týkající se dětské literatury a zeměpisu.

Kateřina Potůčková, studentka 3. ročníku VŠ pedagogické MU Brno

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK