Znak Moravského Krumlova

Čtenářské pasy

Městská knihovna Moravský Krumlov připravila ve školním roce 2016/17 pro žáky třetích tříd místních a okolních základních škol deníčky nazvané Čtenářské pasy. Tento projekt již sedmým rokem navazuje na předcházející projekty pro první a druhé třídy na Knihu pro prvňáčka a Školu naruby. Opět šlo o podporu čtení doma v rodině i ve škole. Vzájemná spolupráce knihovny se školou umožnila žákům výběr vhodné četby i účast na akcích knihovny. V průběhu celého školního roku si 29 malých čtenářů vedlo do pasů záznamy. Sledovali základní údaje o knize - autora, název knihy, počet stran, jméno hlavního hrdiny, jméno ilustrátora, v jaké zemi se děj knížky odehrává a také ji přidělili počet bodů, podle toho, jak se jim daná knížka líbila. O přečtené knize povyprávěli svým spolužákům ve škole a přečetli úryvek z kapitoly, která je zaujala. V měsíci červnu proběhlo v knihovně vyhodnocení tohoto projektu, z každé třídy byl vybrán nejlepší čtenář, který získal za svou snahu knížku Školníci autora Miloše Kratochvíla, všichni pak sladkou odměnu a pěkné záložky do knih.

Nejlepší čtenáři:
Tereza Ostrovská, Emma Řeřuchová, Jana Stodůlková, Radim Weber, ZŠ Ivančická
Martin Kašpar, ZŠ Jiřice u Miroslavi

Za Městskou knihovnu M.K. Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK