Znak Moravského Krumlova

Den otevřených dveří s perlorodkami

Ve středu 15. března se konal v knihovně Moravský Krumlov Den otevřených dveří. Již tradičně byl spojený s výhodami pro čtenáře, kteří měli tento den prominuty poplatky za upomínky a rezervace. Novým čtenářům byla nabídnuta možnost bezplatné registrace. Rovněž byl zahájen oblíbený výprodej vyřazených knih, časopisů a Harlequinů. Největší “nával“ byl u nástěnky s perličkami a se stolky, kde ležely knihy perlorodky. Čtenáři se zajímali, o jakou akci knihovny jde, a komu je určena. Ale i vystavené kroniky obsahující fotografie a příspěvky z knihovních akcí lákaly pozornost. Do knihovny přišlo 93 stálých čtenářů a celkem 129 návštěvníků, z nichž 12 si nechalo zdarma vystavit čtenářský průkaz.

Za Městskou knihovnu Mor. Krumlov M. Nováková

příspěvek

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK