Znak Moravského Krumlova

Osud jménem Ležáky

Dne 12. října 2017 nás navštívila paní Jarmila Doležalová ml., přednášela studentům středních škol na téma vypálení obce Ležáky a o její mamince, která se v Ležákách narodila a přežila druhou světovou válku. Součástí besedy byla i prezentace, ve které byly fotografie Ležáků před válkou a po vypálení, fotografie její maminky. Dozvěděli jsme se také zajímavý příběh o životě její matky, kterou jako 2letou odvezli nacisté do Polska a poté do Německa do její nové rodiny. Její matka byla jedním ze 4 oficiálně poněmčených dětí. Měla i sestru, ale ta byla umístěna v jiné rodině. O tomto osudu a osudu dalších dětí a obyvatel Ležáků napsala matka s dcerou knihu, Osud jménem Ležáky. Paní Doležalová ml. nám z ní i část přečetla. A to zrovna část o tom, jak se její prababička dostala do Březinky. Studenti měli možnost ptát se na různé dotazy a rozhodně toho využili. Poznali další část smutných dějin naší země a také bezpráví jaké tu bylo. Beseda byla zajímavá a poutavá a rozhodně na ni jen tak nezapomeneme, což bychom ani neměli.

Anna Říhová, studentka Střední knihovnické školy Brno

Plakát

Lezaky
Lezaky
Lezaky
Lezaky
Lezaky
Lezaky
Lezaky
Lezaky
Lezaky
Lezaky
Lezaky