Znak Moravského Krumlova

Povelikonoční besídka na DPS

V pondělí 24. dubna se na Domě s pečovatelskou službou konala besídka pro seniory pod názvem Velikonoce - svátky jara. Připravila ji Městská knihovna Moravský Krumlov ve spolupráci se ZŠ Klášterní a SOŠ. Pracovnice knihovny přišly zpříjemnit povelikonoční čas klientům, kteří by se jen těžko dostávali za programem přímo do knihovny. Jako již tradičně vystoupil krojovaný taneční soubor Krumlováček pod vedením paní uč. Hrubé a poprvé v letošním roce vystoupil hudební soubor Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové. Žáci ze ZŠ Klášterní svými veselými písněmi i tancem rozzářili oči všech návštěvníků. Následovalo hudební vystoupení sourozenců Záviškových. Pracovnice knihovny obohatily vystoupení četbou z knih. Vybraly zvyky a tradice Svatého týdne, zarecitovaly básně o jaru, přečetly, jak vypadalo barvení vajec a pomlázka u Hanýžky a Martínka od Jindřicha Šimona Baara. Nakonec všichni společně rozluštili velikonoční kvíz. Příjemnou atmosféru umocnilo i malé pohoštění – káva a buchtičky, které připravila děvčata ze SOŠ a dárečky-kuřátka, které vyrobili žáci ze ZŠ Klášterní pod vedením p. vychovatelky Hradcové. Poděkování patří všem, kteří přišli zpříjemnit seniorům pobyt na DPS.

lovci-perel
plakát

Za MěK Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK