Znak Moravského Krumlova

Vyhodnocení projektu Škola naruby

Městská knihovna Moravský Krumlov navázala již podeváté na projekt Knížka pro prvňáčka dalším projektem nazvaným Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby. Tento projekt byl určen žákům druhých tříd, kteří byli v předešlém školním roce pasováni na čtenáře a ukončili tak první projekt s názvem Knížka pro prvňáčka. Projekt byl zaměřen na podporu čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Do projektu se zapojilo 102 žáků druhých tříd místních i okolních škol. Od malých školáků jsme se dozvěděli, nejen z jakých knížek četli svým rodičům, prarodičům, mladším sourozencům, jak dlouho četli a jaké dostávali ze čtení známky, ale také to, jaké oni rozdávali známky, když jim četl třeba pan starosta, paní učitelka nebo pan ředitel. Nejvíce je bavilo čtení, když si některý z rodičů přinesl svoji oblíbenou knížku z dětství a z té svým dětem četl –např. tatínek z knihy Bylo nás pět nebo dědeček z knihy Čuk a Gek. Na konci školního roku byl vybrán z každé třídy nejlepší čtenář a ten byl odměněn knížkou Miloše Kratochvíla Školníci a pěknou záložkou. Všichni zúčastnění dostali za svoji snahu záložky a sladkou odměnu.

Nejlepší čtenáři:
Karolína Štefková, ZŠ Bohutice
Ondřej Král, ZŠ Dukovany
Sofie Jandová, Karel Solař, ZŠ Ivančická
Markéta Starostová, ZŠ Jiřice u Miroslavi
Pavel Slavík, ZŠ Jezeřany-Maršovice
Michaela Klímová, ZŠ Lesonice
Lilien Minaříková, Anežka Macharová, Klára Kopečková, ZŠ Olbramovice
Tadeáš Prokop, ZŠ Rybníky
Nela Schovancová, ZŠ Vedrovice

Za Městskou knihovnu M.K. Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK