Znak Moravského Krumlova

Vánoční vzpomínání na DPS

V pondělí 11. prosince se na Domě s pečovatelskou službou konala vánoční besídka pro seniory. Připravila ji Městská knihovna Moravský Krumlov ve spolupráci se ZŠ Klášterní a SOŠ. Pracovnice knihovny přišly zpříjemnit předvánoční čas klientům, kteří by se jen těžko dostávali za programem přímo do knihovny. Již tradičně zazpíval hudební soubor Sboreček pod vedením p. učitelky Havlišové a poprvé vystoupil taneční soubor pod vedením paní učitelky Jany Novákové . Žáci ze ZŠ Klášterní svými básněmi, tancem a koledami rozzářili oči všech návštěvníků. Pracovnice knihovny obohatily vystoupení četbou z knih. Vybraly zamyšlení z knížky Bruna Ferrera Vánoční příběhy pro potěchu duše, dále se návštěvníci dozvěděli 10 zajímavostí o Vánocích nebo si poslechli pohádku Josefa Čapka O Vánocích, které nechtěly být. Společně rozluštili nejen vánoční kvíz, ale následovalo i společné zpívání koled. Předvánoční atmosféru umocnilo i malé pohoštění - vánoční cukroví, které připravila děvčata ze SOŠ a dárečky, které vyrobili žáci ze ZŠ Klášterní pod vedením p. vychovatelky Hradcové. Poděkování patří všem, kteří si v této uspěchané době udělali čas a zpestřili si tak adventní dobu.

Za MěK Martina Nováková

Plakát
zsvac
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani