Znak Moravského Krumlova

15. Noc s Andersenem aneb Za Rychlými šípy do knihovny

Milí nocležníci, nocovali jsme u nás v Moravském Krumlově již po patnácté, letos na téma: Za Rychlými šípy do knihovny. V úvodu jsme si zopakovali, proč se vlastně nocuje v mnoha knihovnách po celém světě a kdo to byl pan Andersen. Někteří znali jméno i pana spisovatele Jaroslava Foglara, který byl velký propagátor skautingu a napsal spoustu knih pro děti a mládež, z nichž nejznámější jsou kreslené příběhy Rychlé šípy, a o nich jsme si pověděli nejvíc. Čekala nás totiž dobrodružná výprava do Stínadel, šel s námi i pes Bublina, asi tušil, že budeme opékat buřty. Zvládli jsme stezku odvahy, kvíz, zahráli si Kimovu hru a hlavně, každý z nás, se pokusil složit hlavolam a vyndat ježka z klece, mnohým se to i podařilo. Rozluštili jsme i zašifrovanou zprávu a zjistili jsme, kde se nalézá poklad a tak jsme si opět mohli pochutnat na výborném dortu s obrázkem Rychlých šípů. Ještě jsme stihli vyrobit papírový totem a představit svoji nejoblíbenější knihu. Jen někteří z nás pomalu usínali při filmu Záhada hlavolamu nebo četbě Foglarových románů, většina už dávno spala, protože bylo už hodně pozdě. Ráno jsme obdrželi pamětní listy, časopisy Skaut a pohlednice Rychlých šípů. Na další Noc s Andersenem se těší moravskokrumlovští spáči (31 dětí ve věku 7-14 let, 2 knihovnice a 5 studentek. Poděkování patří těmto sponzorům, firmám: Drogerie Šedrla, Papírnictví Jašovi s.r.o., Pekárna Ivanka, Řeznictví Bažant, Vydavatelství Petr Večeřa za poskytnuté dary a dobrovolnému sboru hasičů z Rakšic za výpomoc.

Za knihovnu Moravský Krumlov Martina Nováková a Radmila Dvořáková


andersen
2018/NsA
andersen-sipy
vandersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
vandersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy
andersen-sipy