Znak Moravského Krumlova

Bílá hora

V úterý 20. 3. 2018 jsme se zúčastnili přednášky pedagoga, historika a spisovatele pana Josefa Špidly, rodáka z Chvalkovic na Hané, na téma „Bílá Hora.“ Přednáška byla velmi poutavá. Pan Špidla dokázal svým vyprávěním zaujmout, a to i ty posluchače, kteří se o historii příliš nezajímají. Přiblížil svými slovy nejen tehdejší politické dění, ale i jeho zákulisí. Dokonce i pocity a myšlení důležitých i méně důležitých lidí té doby. Dokázal popsat i možnosti různých rozhodování. Dověděli jsme se detaily z historie, které však nejsou popsány v učebnicích dějepisu. Zajímavé byly příbuzenské a rodinné vztahy. Vyslechli jsme si mnohé o době před bitvou na Bílé hoře, o samotné bitvě, o tom co následovalo po ní. Také o vztazích mezi mocnými i o tom, kdo, kdy a z jakého důvodu přestoupil k jaké víře. Atraktivní vyprávění pedagoga, který sám jako žák neměl rád literární besedy, nutí posluchače přemýšlet. A to nejen o daném tématu, jako takovém, ale i o jakémsi „podtextu.“ Nutí přemýšlet o lidskosti či nelidskosti té doby. O tom, jakou cenu měl lidský život. O bolesti tělesné i duševní. Nese s sebou i zamyšlení nad vírou a církví. Nad smyslem bojů, utrpení, útlakem, špionážemi, hlasováním, podepisováním. O tom, zda existoval vůbec nějaký soucit, úcta a pieta. Srozumitelnost, umění upoutat pozornost a vyburcovat k úvaze nad lidskými osudy nutí také historický román J. Špidly „Krvavý měsíc nad horou Liliavou.“ Ten popisuje dění směřující ke třicetileté válce od r. 1599, i dramatický osud děkana Mikuláše Sarkandera, který je zapleten do špionážní aféry ve prospěch Rudolfa II. Závěrem si dovoluji citovat slova rytíře Kaplíře Kašpara ze Sulevic, který byl nejstarší z 27 popravených pánů: „Můj Bože, posilni mne, abych neupadl a na smích nepřátelům nebyl.“ Kéž i my se dokážeme posilnit a poučit z historie abychom „neupadli“ ve svých úsudcích a činech.

Jarmila Geidlová

Gymnázium Moravský Krumlov 3.A


Bíla hora trochu jinak
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani