Znak Moravského Krumlova

Doprovodné programy k JMČ

Městská knihovna připravila několik doprovodných programů k projektu Jižní Morava čte:

  • Maraton čtení, který se konal v knihovně ve čtvrtek 20. září. Od 13.30 do 15 hodin se postupně střídaly skupiny dětí a studentů z víceletého gymnázia ke společnému čtení z pověstí našeho regionu. Mezigeneračního čtení se účastnily také dvě seniorky, které povyprávěly, jak vypadal Krumlov před 100 lety a studenti se třeba dozvěděli, že tam, kde je nyní pošta, stávala kdysi radnice, že byl v Krumlově špitál a chodby ze zámku vedou až do Znojma!
  • Další doprovodnou akcí k JMČ byla obří tajenka umístěna na nástěnce v oddělení pro děti a mládež, kde čtenáři vyluštili, kdo vlastně čte:Jižní Morava čte a kde oprášili své vědomosti z historie Mor. Krumlova a z jeho okolí.
  • Výstava regionální literatury a kronik knihovny od roku 1955 se setkala s velkým ohlasem, studenti byli překvapeni kolik knih s místní tématikou máme ve fondu a někteří starší čtenáři se našli v kronice na fotkách jako malí čtenáři při návštěvě knihovny s rodiči. Projekt JMČ splnil svůj účel, každý z návštěvníků knihovny si vybral dle svého gusta z nabídky a v myšlenkách se vrátil o pár desítek roků zpět.


Za MěK M.K. Martina Nováková

(fotografie z maratonu čtení jsou v příspěvku Společné čtení v knihovně)

 

 

Doprovodné programy k JMČ
Doprovodné programy k JMČ
Doprovodné programy k JMČ
Doprovodné programy k JMČ
Doprovodné programy k JMČ
Doprovodné programy k JMČ