Znak Moravského Krumlova

Vánoční těšení v DPS

V pondělí 10. prosince se v Domě s pečovatelskou službou konala vánoční besídka pro seniory nazvaná Vánoční těšení. Připravila ji Městská knihovna Moravský Krumlov ve spolupráci se ZŠ Klášterní a Výchovným ústavem. Pracovnice knihovny přišly zpříjemnit předvánoční čas klientům, kteří by se jen těžko dostávali za programem přímo do knihovny. Jako již tradičně vystoupily taneční soubor Krumlováček pod vedením paní uč. Hrubé a hudební soubor Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové. Žáci ze ZŠ Klášterní svými básněmi a koledami rozzářili oči všech návštěvníků a mnozí z nich si je společně zazpívali. Pracovnice knihovny obohatily vystoupení četbou z knih. Vybraly např. povídku Ptačí Vánoce a pohádku O dobré vůli, vysvětlily, odkud pochází slovo Vánoce nebo proč vyrábíme adventní věnec. Nechybělo ani zamyšlení z knížky Vánoční příběhy pro potěchu duše od Bruna Ferrera nebo společně luštění vánoční kvízu od Jiřího Havla. Nakonec se návštěvníci dozvěděli, jak slaví Vánoce známé osobnosti a co dobrého mají na štědrovečerní večeři.

Předvánoční atmosféru umocnilo i malé pohoštění – káva, buchtičky, které připravily kuchařky z Výchovného ústavu M.K. a dárečky - zasněžené domečky, které vyrobili žáci ze ZŠ Klášterní pod vedením p. vychovatelky Hradcové. Poděkování patří všem, kteří si v této uspěchané době udělali čas a zpestřili si tak adventní dobu.


Za MěK
Martina Nováková

 

 

Vánoční těšení na DPS
Vánoční těšení na DPS
Vánoční těšení na DPS
Vánoční těšení na DPS
Vánoční těšení na DPS
Vánoční těšení na DPS
Vánoční těšení na DPS
Vánoční těšení na DPS
Vánoční těšení na DPS
Vánoční těšení na DPS
Vánoční těšení na DPS
Vánoční těšení na DPS