Znak Moravského Krumlova

Exkurze škol v knihovně

V průběhu měsíce března přicházeli učitelé se svými třídami na exkurze škol do knihovny. Např. v úterý 26. března přijely do knihovny se svými učitelkami děti z mateřské školy Vedrovice. Společně jsme si povídali o knížkách a o knihovně. Potom jsme si při počítačové prezentaci připomněli, jak se slaví Velikonoce, zarecitovali jsme si několik koled a zazpívali písničky o jaru. Také jsme si vyrobili velikonočního zajíčka. Čtení samozřejmě nesmělo chybět, tentokrát nám paní knihovnice přečetla, jak Lucka se svými bratry prožívala Velikonoce.

Nejen pátek 16. března byl vyhrazen exkurzím škol do knihovny. Toho využili učitelé z okolních i místních škol a přijeli se podívat se žáky 1. -5. třídy do městské knihovny. Pro nejmladší čtenáře byly připraveny interaktivní knížky, které si rozprostřeli po kobercích či pódiu a odpovídali na nejrozmanitější otázky z knih. Pro žáky II. stupně základních škol byla připravena prohlídka všech oddělení knihovny a samostatné vyhledávání knih s plněním zadaných úkolů. Žáci ze šestých tříd se naučili vyhledávat knihy pomocí on-line katalogu a někteří vyluštili i obrovskou tajenku s překvapením a sladkou odměnou.

Žáci SŠDOS Moravský Krumlov navštěvují knihovnu v Moravském Krumlově pravidelně. Tentokráte ji navštívili v rámci projektu Zvyšování kompetence žáků středních škol bez maturitní zkoušky v rámci čtenářské gramotnosti. Žáci 1. ročníku SOŠ s ekonomickým zaměřením si prohlédli knihovnu, naučili se orientovat a vyhledávat literaturu nejen v jednotlivých odděleních knihovny, ale i prostřednictvím elektronického katalogu. Knihovnu také postupně navštívily tři třídy učňovského oboru - kuchař, číšník a autotronik s paní učitelkou Bukovskou.


exkurze
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani
vanocni-vzpominani