Znak Moravského Krumlova

Izrael - země kontrastů

V pondělí 19. února se uskutečnila přednáška Mgr. Evy Grunové spojená s promítáním o splnění jednoho z cestovatelských snů. Vystudovaná historička a religionistka Eva Grunová z Petrovic pověděla návštěvníkům o svých pocitech a zážitcích z loňské pouti po Svaté zemi.

Několik řádků o Izraeli:

Jsou dvě skupiny lidí. Ti, co do Svaté země jeli a stačilo jim to. A ti, co se vrátili tak nadšeni a obohacení, že by se tam vydali znova. Do té druhé skupiny patřím i já. V březnu loňského roku jsem tam jela na pouť. Vrátila jsem se plná dojmů a zážitků, že jsem se odhodlala podělit se o ně i se čtenáři moravskokrumlovské knihovny. V pondělí 19. února 2018 jsem připravila besedu s promítáním vlastních fotografií. Poutí do Svaté země jsem si splnila jeden z mých cestovatelských snů. Říká se, že člověk, který navštíví Svatou zemi, už nikdy není tím člověkem, kterým byl, než tam jel. Asi je to pravda, protože tu vnitřní radost, kterou jsem načerpala za těch devět dní od 16.-24. března 2017, mám stále u sebe. Ne každý den jásáme radostí, ale vždy máme k radosti důvod. Navštívili jsme nejen posvátná místa křesťanů (Betlém, Nazaret, Karmel, Genezaretské jezero, Boží hrob), ale i místa spojená s judaismem a islámem (Chrámovou horu, Zeď nářků, Davidův hrob). Město, kam se určitě zase chci vrátit je magický Jeruzalém. Naprosto fascinující město vyzařující obrovské množství energie. Velkým zážitkem pro našince je i pobyt v poušti. Nejsilněji na mě zapůsobilo místo Vádí Kelt (Údolí šedé smrti). Významným bonusem celé pouti byl náš empatický a erudovaný průvodce, vystudovaný biblista Dr.theol. Miroslav Varšo. A co je ještě v Izraeli úžasné? Pro mě osobně jídlo. Zelenina na mnoho způsobů a čerstvá šťáva z granátových jablek. A z kytek Anemone coronaria - sasanka věncová, které se taky říká Jeruzalémská sasanka. Když jsme tam byli, zrovna dokvítala.

Mgr. Eva Grunová, přednášející


izrael-eva1
izrael-eva2
izrael-eva3
izrael-eva4