Znak Moravského Krumlova

Jaro a Velikonoce v knihovně

V průběhu měsíce března přicházely školy a školky na literární a výtvarné dílničky. Např. v pondělí 19. března přišli do knihovny prvňáčci ze ZŠ Ivančická s paní učitelkou Andreou Třetinovou nebo v úterý 27. března přišly na jarní a velikonoční dílničku o jaru a velikonocích tentokrát děti z MŠ Vedrovice. Po charakteristice období jsme přešli k jarním svátkům a významným dnům. Pověděli jsme si o slavení a tradicích Velikonoc i o postní době, která jim předchází. Sdělili jsme si zkušenosti s vynášením smrtolky, s Aprílem, s pálením čarodějnic i se slavením krásného svátku maminek v květnu. Nezapomněli jsme ani na Tři ledové muže - Pankráce, Serváce a Bonifáce, kteří sebou přináší poslední jarní mrazíky. Také jsme si připomněli, že dříve děti i dospělí chodívali na jaře čistit studánky, které byly přes zimu zaneseny starým listím, větvemi a blátem. Říkalo se tomu Otevírání studánek. Přečetli jsme si ukázky z knížek Jaro je tu a Káťa a Škubánek. A pak jsme si spolu zazpívali písničku Travička zelená. Nakonec jsme si vyrobili herbář s jarními kytičkami.


dilna
jaro-dilnicky
jaro-dilnicky
jaro-dilnicky
jaro-dilnicky
jaro-dilnicky
jaro-dilnicky
jaro-dilnicky
jaro-dilnicky
jaro-dilnicky