Znak Moravského Krumlova

Pasování prvňáčků

Městská knihovna Moravský Krumlov se již po desáté zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Za deset let odpasovaly knihovnice 1226 prvňáčků ze 13 okolních a 2 místních škol. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny letos se dvěma místními a s devíti okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Evelýny Koubové Bráchova bota 129 žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu.

V pondělí 11. června se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků z okolních škol na čtenáře. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov spolu s ředitelem MěKS p. Bořivojem Švédou v tento den pasovali žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Jezeřanech –Maršovicích, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách, Vedrovicích, Vémyslicích. Nově se do projektu přihlásila i ZŠ Suchohrdly u Miroslavi, kde jsme o týden dřív odpasovali 5 prvňáčků a prohlédli si krásně opravenou školu. Ale nezapomněli jsme ani na žáky ZŠ Jiřice u Miroslavi. Ti byli odpasováni paní královnou přímo u nás v knihovně. Všichni prvňáčci dokázali, že už opravdu umí číst a psát a počítat, dovedli si poradit i s knižní hádankou. Odpasovány byly i některé paní učitelky, které si objednaly knížku z projektu pro společnou četbu ve třídě, to se dětem moc líbilo. V každé škole se věnují čtení, buď mají čtenářské kroužky nebo kluby čtení, vedou si deníčky se záznamy knih ze kterých čtou a to nás moc potěšilo.

Slavnostní pasování pokračovalo i v úterý 12. června na městském úřadě. Pasování se zúčastnil starosta Moravského Krumlova Mgr. Tomáš Třetina, který žáky ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní pasoval na čtenáře. Po složení pasovacího slibu, následovalo pasování s podpisy čtenářů na pasovací listinu. Malí čtenáři obdrželi za svou půlroční snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou záložku do knihy, legitimaci do knihovny a sladkou odměnu v podobě zmrzliny, kterou zasponzorovala Pekárna Ivanka, které tímto moc děkujeme. Po celý rok tak mohou malí čtenáři chodit do knihovny zdarma a půjčovat si knížky. Toho patřičně hned ten den všichni využili. I pan starosta měl pro pasované žáčky velké překvapení, letos poprvé dostali poukaz na jednodenní vstup na koupaliště. To bylo radosti, zvláště když ten den bylo takové vedro. Těšíme se na další spolupráci se školami i v příštím školním roce.

Za MěK Martina Nováková

Fotografie z pasování na www.knihovnamk.cz


Pasování a vyhodnocení Škola naruby

Na naší škole proběhlo dne 5. 6. 2018 pasování žáků první třídy na čtenáře a škola na ruby pro děti druhé třídy. Děti se velice těšily a příchod paní královny a paní knihovnice byl pro ně obrovským překvapením, vykouzlil jim úsměv na rtech. Nejdříve pasovala čtenáře sama paní královna a poté složili slib čtenáře a byli odměněni krásnou knížkou, při které mohou trávit volné chvilky s rodiči a se svými blízkými a seznamovat se tak s kouzlem krásných knížek. Na řadu přišli i žáci druhé třídy, kteří si po celý rok vedli zápisník "Škola naruby", kde si zaznamenávali pohádky a příběhy, které během roku za spolupráce svých blízkých přečetli.

Celý pasovací ceremoniál se nám všem velice líbil a byl ojedinělý. Děkujeme paní knihovnici a paní královně a těšíme se na další milé setkání.

S pozdravem žáci první a druhé třídy ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi Petra Netrefová

pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani
pasovani