Znak Moravského Krumlova

Společné čtení v Moravském Krumlově

Ve čtvrtek 20. září 2018 proběhla v moravskokrumlovské knihovně akce na podporu čtenářství, nazvaná Maraton čtení. Šlo o doprovodný program k projektu Jižní Morava čte, k literární, výtvarné a audiovizuální soutěži na téma Moje obec - moje město - můj kraj za 100 let, kterou vyhlásila Moravská zemská knihovna ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Od 13:30 do 15 hodin se postupně střídaly skupiny dětí a studentů z víceletého gymnázia ke společnému čtení z pověstí našeho regionu.


Četlo se z těchto knih:
Martin Sklenář: O hřbitovním strašidle a jiné pověsti i vyprávění z jihozápadní Moravy,
Jiří Svoboda: O vranovském zámku. Pověsti ze Znojemska a Nejkrásnější pověsti jižní Moravy.

Nejvíce se dětem líbily pověsti O čertově kameni, Čertovo kopyto, O pokladu na Leskounu, Pýcha krásné šenkýřky z doby, kdy se krumlovského zámku ujal kníže z Lichtenštejna. Pověst Zkamenělý pastýř o nedalekých Rakšicích nebo o kapli Floriánek a o krumlovském katu z doby, kdy měl ještě Krumlov útrpné a hrdelní právo, měly také velký úspěch.

Mezi nás přišly na čtení také dvě seniorky, které povyprávěly, jak vypadal Krumlov před 100 lety a studenti se např. dozvěděli, že tam, kde je nyní pošta, stávala kdysi radnice, že byl v Krumlově špitál a chodby ze zámku vedoucí až ke Znojmu! Hned hledali ve svých mobilech fotografie starého Krumlova a nestačili se divit :-)

Společného čtení se zúčastnilo celkem 44 účastníků (10 studentů gymnázia, 2 seniorky, 25 dětí ze školní družiny ZŠ Klášterní s paní vychovatelkou, 3 čtenáři, 2 knihovnice a velký medvěd Míša).


Za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková

 

 

Společné čtení v knihovně
Společné čtení v knihovně
Společné čtení v knihovně
Společné čtení v knihovně
Společné čtení v knihovně
Společné čtení v knihovně
Společné čtení v knihovně
Společné čtení v knihovně
Společné čtení v knihovně
Společné čtení v knihovně
Společné čtení v knihovně