Znak Moravského Krumlova

Týden knihoven

První říjnový týden byl již tradičně zahájen v pořadí již 50.
Literární kavárnou nazvanou Líbánky na Hané, ve které paní Eva Kopčilová seznámila posluchače se životními osudy malíře Josefa Mánesa. Úterní interaktivní pořad s autorským čtením spisovatele Zdeňka Železného, připravila městská knihovna pro žáky I. stupně ZŠ. V první besedě nazvané Jak přichází kniha na svět, seznámil pan spisovatel žáky 1. a 2. tříd s knihou Pěkně podle abecedy. Tato kniha zábavných říkanek napomáhá dětem při pilování výslovnosti, rozšíření slovní zásoby a usnadňuje jim vstup mezi čtenáře. Ve druhé besedě s názvem Prapověsti naše s trochou vtipné kaše, hravou formou pobavil a trochu i poučil žáky o našich pověstech. Jak autor sám říká: „Vždyť my dospělí přece chceme, aby naše děti dávná historie zajímala.“ Ve středu v rámci Dne otevřených dveří byly čtenářům promíjeny upomínací a rezervační poplatky a noví čtenáři měli bezplatnou registraci. Zájem byl o vyluštění obří tajenky umístěné v oddělení pro děti a mládež s tématikou regionu, ale i o prohlídku kronik knihovny od roku 1955. Do knihovny přišlo 156 čtenářů, 11 návštěvníků si nechalo zdarma vystavit čtenářský průkaz. Čtvrtek patřil střední školám - reportáži o životě mladého gamblera, který bojoval se svojí hráčskou vášní. Spisovatelka Martina Bittnerová v besedě nazvané Můj život s gamblerem aneb Život s hazardem vypověděla o soužití s patologickým hráčem. Jak sama říká: „Děti a mládež jsou tou nejohroženější skupinou a já bych nejen jim zprostředkovala svou osobní zkušenost, která je tou nejlepší prevencí.“ Čím vším si prošel, jak jeho gamblerství změnilo život jeho blízkých, to vše se dozvěděli studenti gymnázia a SŠDOS v pořadu M. Bittnerové. Program odpověděl na otázky – kdo se nejčastěji stává hazardním hráčem, jaké jsou druhy her a spouštěče hraní, co to znamená „craving“ – bažení, jak hazardní hráči zacházejí s financemi, jak se léčí a jaká jsou úskalí soužití v rodině s hazardním hráčem. Večerní beseda pro veřejnost byla spojena s prodejem stejnojmenné knihy a s autogramiádou. Pátek byl dnem exkurzí škol do knihovny spojených s literárně výtvarnými dílničkami, tentokrát o podzimu. Žáci si poslechli ukázku z knížky Dětem od Josefa Lady, dozvěděli se, jak před sto lety trávily děti podzimní radovánky, vyrobili si podzimního ježka a ještě si stačili vybrat pěknou knížku ke čtení. „Týden“ knihoven byl uzavřen v pondělí 22. října vyhodnocením celoroční čtenářské soutěže Lovci perel, do které se přihlásilo 73 dětí, které celkem přečetly 750 knih!

Veškeré akce k Týdnu knihoven byly připraveny tak, aby si z nich mohly vybrat všechny věkové kategorie našich občanů, které bych tímto ráda pozvala na pondělí 3. prosince na přednášku Doc. RNDr. et MUDr. Bohuslava Hanuše – Méně známé a „nově objevené“ alternativně léčebné metody.

Na webových stránkách www.knihovnamk.cz uveřejněny fotografie a příspěvky z akcí.


Za MěK Martina Nováková

 

 

Týden knihoven říjen 2018
Týden knihoven říjen 2018
Týden knihoven říjen 2018
Týden knihoven říjen 2018
Týden knihoven říjen 2018
Týden knihoven říjen 2018
Týden knihoven říjen 2018
Týden knihoven říjen 2018
Týden knihoven říjen 2018
Týden knihoven říjen 2018
Týden knihoven říjen 2018
Týden knihoven říjen 2018
Týden knihoven říjen 2018
Týden knihoven říjen 2018
Týden knihoven říjen 2018