Znak Moravského Krumlova

Povelikonoční vystoupení na DPS

V pondělí 9. dubna se na Domě s pečovatelskou službou konalo povelikonoční vystoupení pro seniory pod názvem Velikonoce - svátky jara. Připravila je Městská knihovna Moravský Krumlov ve spolupráci se ZŠ Klášterní a SOŠ. Pracovnice knihovny přišly zpříjemnit jarní čas klientům, kteří by se jen těžko dostávali za programem přímo do knihovny. Jako již tradičně vystoupil krojovaný taneční soubor Krumlováček pod vedením paní uč. Hrubé a hudební soubor Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové. Žáci ze ZŠ Klášterní svými veselými písněmi, básněmi i tancem rozzářili oči všech návštěvníků. Pracovnice knihovny obohatily vystoupení četbou z knih, zarecitovaly básně o jaru, přečetly pověst o pokladu na Velký pátek nebo připomněly jak vzpomíná spisovatel František Nepil a Josef Strnadel na dobu předvelikonoční i samotné Velikonoce. Návštěvníci se také dozvěděli, jak probíhají velikonoce u našich hraničních sousedů - v Německu, na Slovensku a v Maďarsku, kde chlapci polévají děvčata nejen vodou, ale i parfémy! Nakonec všichni společně rozluštili velikonoční kvíz. Příjemnou atmosféru umocnilo i malé pohoštění – káva a buchtičky, které připravila děvčata ze SOŠ a dárečky-zajíčci, které vyrobili žáci ze ZŠ Klášterní pod vedením p. vychovatelky Hradcové. Poděkování patří všem, kteří přišli zpříjemnit seniorům pobyt na DPS

Za Měk Martina Nováková


dilna
velikonoce
velikonoce
velikonoce
velikonoce
velikonoce
velikonoce
velikonoce
velikonoce
velikonece
velikonoce