Znak Moravského Krumlova

Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte

Městská knihovna Moravský Krumlov se letos poprvé přihlásila do projektu Jižní Morava čte, který probíhal od září do konce října v knihovnách Jihomoravského kraje. Do literární, výtvarné, literárně-výtvarné a audiovizuální soutěže na téma Moje obec-moje město-můj kraj za 100 let, kterou vyhlásila Moravská zemská knihovna Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem, se přihlásilo 56 soutěžících ve 3 kategoriích. Hodnotící komise byla mile překvapena, jak vidí děti své město - obec za 100 let - létající auta, podmořský svět, mimozemšťané, zoo, dinosauři, opravený zámek s navrácenou Epopejí či fungující Jaderná elektrárna Dukovany. Vyhodnocení soutěžící dostali vstupenky do Vida centra v Brně, upomínkové předměty, výherci pak vstupenky do divadla Polárka nebo ti starší do hvězdárny a planetária s postupem do krajského kola. Městská knihovna připravila několik doprovodných programů k tomuto projektu. Maraton čtení, který se konal v knihovně ve čtvrtek 20. září. Od 13.30 do 15 hodin se postupně střídaly skupiny dětí a studentů z víceletého gymnázia ke společnému čtení z pověstí našeho regionu. Mezigeneračního čtení se účastnily také dvě seniorky, které povyprávěly, jak vypadal Krumlov před 100 lety a studenti se třeba dozvěděli, že tam, kde je nyní pošta, stávala kdysi radnice, že byl v Krumlově špitál a chodby ze zámku vedou až do Znojma! Další doprovodnou akcí k JMČ byla obří tajenka umístěna na nástěnce v oddělení pro děti a mládež, kde čtenáři vyluštili, kdo vlastně čte: Jižní Morava čte a kde oprášili své vědomosti z historie Mor. Krumlova a z jeho okolí. Výstava regionální literatury a kronik knihovny od roku 1955 se setkala s velkým ohlasem, studenti byli překvapeni kolik knih s místní tématikou máme ve fondu a někteří starší čtenáři se našli v kronice na fotkách jako malí čtenáři při návštěvě knihovny s rodiči. Projekt JMČ splnil svůj účel, každý z návštěvníků knihovny si vybral dle svého gusta z nabídky a v myšlenkách se vrátil o pár desítek roků zpět.

Literární soutěž: kategorie-11-15 let: zúčastnilo se 30 žáků a studentů
  1. místo Anna Marie Kocandová - sekunda gymnázium
  2. místo Václav Florian - 9. B ZŠ Klášterní
  3. místo Veronika Pazourková - sekunda gymnázium
  4. místo Samuela Potůčková - 9. A ZŠ Klášterní
  5. místo Zdeněk Tesař - 8. A ZŠ Klášterní
  6. místo Ondřej Pitlach – 7. A ZŠ Klášterní
  7. místo Eva Fráňová - 9. A ZŠ Klášterní


Literárně-výtvarná soutěž (komiksy): zúčastnilo se 8 dětí (4 kolektivní práce) 3.A, 3.B ZŠ Klášterní
  1. místo Radovan Doubek a Milan Bulva
  2. místo Karolína Pětivlasová a Barbora Stixová
  3. místo Petr Krebs a Matěj Pokorný


Výtvarná soutěž: zúčastnilo se 13 +5 dětí (1 kolektivní práce)
  1. místo Nicol Sobotková, MŠ Rakšice
  2. místo Antonín Oprchal, MŠ Palackého-Berušky
  3. místo Hana Šedrlová, MŠ Rakšice


Zvláštní ocenění kolektivní práce – MŠ Rakšice (Stella Brezovská, Veronika Červínková, Adam Halva, Emily Macko, Ella Sýkorová)

Pár postřehů z literárních prací - „Moje město za 100 let“:

  • Na první dobrou zamířím k nově opravenému zámku, ze kterého se ozývá krásná hudba. Nechám se jí dovést až do obrovského tanečního sálu. V rytmu valčíku tu krouží přes 50 lidí, nádherně oblečených ve večerních róbách. Nejraději bych se přidala k nim, ale mám tu jen tenisky a obyčejné tričko. Vydávám se tedy prozkoumat náměstí. Uprostřed stojí obrovská fontána, na jejímž vrcholu je umístěna socha T. G. Masaryka. Je dobře, že ani po sto letech na něj stále nezapomněli.
  • Zámek, je to významná stavba, na kterou sem jezdí hodně turistů ze zahraničí, jezdí si prohlédnout Epopej. Ta se sem vrátila na začátku roku 2094. A taky na výstavu robotů a robotiky, která se koná v Krumlově každý rok na jaře.
  • V tom našem jihomoravském kraji, se tak krásné sny zdají. Schoulím se do peřin a za pár vteřin –už jsem tam!
  • Moravský Krumlov krásné město je, celých sto let se tady buduje. Zámek jsme opravili, stálo to hodně úsilí, pořádně to oslavili, byli jsme veselí.
  • Floriánek na kopci stojí, mimozemšťan mu do okna hledí.
  • Všechno to začalo v roce 2117, kdy firma Skupina ČEZ zkrachovala, ale jaderná elektrárna Dukovany stále fungovala.
  • Myslím si, že se různě rozrostou veganské podniky. Budou častější sklizně, ale mnohé plodiny kvůli suchu vymizí, a tak se i v Krumlově dočkáme pěstování tropického ovoce namísto jahod.
  • Začnou mizet jehličnaté lesy, jejich zbytky budou pod přísnou ochranou, se zákazem vstupu a sběr hub bude naše další generace znát jen z elektronických knih.Za MěK M.K. Martina Nováková

 

 

Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte