Znak Moravského Krumlova

Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně

Milé Andersenky, anderseňata, v Moravském Krumlově jsme nocovali letos po šestnácté a to na téma Ondřej Sekora aneb Mravenci se nedají. Knihovna byla patřičně vyzdobena jako mraveniště a po příchodu do knihovny -dostaly děti čepičky s Ferdou mravencem nebo tykadla, uvázaly si puntíkovaný šátek a staly se tak malými mravenečky. Tak jako každý rok, jsme si vysvětlili, proč se nocuje s Andersenem a že letos nocuje na 1764 místech v 21 zemích 98.000 dětí a dospělých! Dozvěděli jsme se, že letos má pan spisovatel Ondřej Sekora výročí 120 let od svého narození. Pustili jsme si prezentaci o tomto spisovateli, ilustrátorovi a novináři, četli jsme si z knížky Ferda cvičí mraveniště, abychom se připravili na disciplíny, které nás čekaly. Poté jsme se vypravili na dlouhou cestu do Rakšic, kde jsme si na deseti stanovištích prověřili šikovnost mravenečků, úklid lesa, poplach v mraveništi, záchranu mravenčích larev, pozor na pavouka, nácvik házení lasem, záchranu kamaráda, skákání jako luční koník, měření společných sil a práce všeho druhu. Po splnění jednotlivých disciplín, které nám pomohl připravit místní sbor dobrovolných hasičů, jsme hledali ukrytý poklad v podobě špekáčků, které jsme si opekli, to byla dobrota. Pak nás čekala mravenčí cestička odvahy s poletujícími světluškami. Cestou zpět jsme objevili další poklad-kešku. Po příchodu do knihovny, jsme si přečetli připravené úryvky ze Sekorovy knížky Mravenci se nedají, na které navazovalo 10 kontrolních otázek ze života mravenců. Věřili byste, že mravenec unese 50násobek své váhy? Následovala rukodělná činnost, ve které jsme si vyrobili postavičku Ferdy Mravence z vařečky, krásně se nám všem povedly. Sladké překvapení v podobě dortu s obrázkem Ferdy Mravence jsme našli hravě. Pak jsme si společně vyluštili kvíz o Ferdovi a zašifrovanou tajenku o Sekorovi. Po půlnoci odcházeli spát malí mravenečkové při čtení Ferdova slabikáře, ti starší hráli soutěže nebo si četli ze svých oblíbených knížek a sdělovali kamarádům své dojmy. Kolem druhé hodiny ranní už spalo celé mraveniště –hurá!!! Ráno dostaly děti pamětní listy, aby si někdy vzpomněly na báječné nocování. V knihovně nás spalo celkem 27 spáčů-Ferdů mravenců a berušek, z toho 25 dětí ve věku od 7 až do 14 let a 2 knihovničky.

Mailový dopis zaslaný ostatním nocležníkům do konference Andersen sestavila Martina Nováková

Děkujeme touto cestou všem sponzorům, kteří nám byli ochotni zasponzorovat zboží z jejich firem k občerstvení a k rukodělné činnosti nocujících dětí:
Drogerie p. Šedrla, Jašovi s.r.o. p. Jašová, Pekárna Ivanka, Řeznictví Bažant-p. Hrnčář, Domu dětí a mládeže za zapůjčené věci a dobrovolnému sboru hasičů z Rakšic za velkou pomoc na stanovištích.Za MěK M.K. Martina Nováková

 

 

Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně
Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně