Znak Moravského Krumlova

Exkurze i v zimě

I během zimních měsíců přichází mateřské a základní školy na exkurze. 23 dětí z MŠ Petrovice navštívilo knihovnu, aby poznaly, jaké knížky mají ve velké knihovně. Skřítek Knihomůlek jim ukázal oddělení pro malé děti se spoustou krásných pohádek a příběhů, nechyběly ani básničky a hádanky, většinu z nich děti uhádly. Také se dozvěděly, kde knížky spinkají a jak mají s knížkami zacházet. Pro paní učitelky byly nachystány knihy s adventní a vánoční tématikou, které si vypůjčily.
Žáci ze ZŠ Dolní Dubňany se přijeli podívat do větší profesionální knihovny v Krumlově. Prohlédli si jednotlivá oddělení knihovny, dozvěděli se, jak jsou knihy řazeny v oddělení pro děti a mládež a jak je vyhledávat v katalogu, sami si pak mohli vybrat knížku k samostatnému čtení. Po přečtení kapitoly každý z žáků popovídal svým spolužákům o knize, kterou si vybral a přečetl i kousek příběhu. Následovala i zpětná vazba, kdy žáci vyplňovali pracovní listy a odpovídali na jednotlivé otázky, například, co se nového dozvěděli, co se jim nejvíce líbilo, jakou knihu si vybrali a co je v knize zaujalo. Pro paní učitelky byly nachystány knihy ke společné četbě se žáky, které si vypůjčily na školní legitimaci.


Za MěK Martina Nováková

 

 

Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě
Exkurze i v zimě