Znak Moravského Krumlova

Jak se slaví Vánoce

V pondělí 9. prosince se v Domě s pečovatelskou službou konala vánoční besídka pro seniory nazvaná - Jak se slaví Vánoce. Připravila ji Městská knihovna Moravský Krumlov ve spolupráci se ZŠ Klášterní. Jako již tradičně vystoupil taneční soubor Krumlováček pod vedením paní uč. Hrubé a hudební soubor Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové za hudebního doprovodu paní uč. Mandátové. Žáci ze ZŠ Klášterní svým novým repertoárem vytvořili kouzelnou atmosféru. Pracovnice knihovny připravily prezentaci o době adventní, o tradicích Vánoc a jednotlivých zvycích u nás. Dozvěděli jsme se například, že každá svíce na adventním věnci má svůj specifický název- svíčka proroků, betlémská, pastýřská a andělská a proč tomu tak je, nechyběly ani pořekadla či jednotlivé pranostiky. Mezi jednotlivými prezentujícími obrazy jsme společně zpívali s klienty koledy, na klávesové varhany nás doprovodila paní Alice Burianová. Zavzpomínali jsme na Vánoce Josefa Lady, které jsme doplnili četbou z knihy Český rok včera a dnes. Předvánoční atmosféru umocnilo i malé pohoštění a dárečky – zasněžené krabice na šperky nebo fotografie, které vyrobili žáci ze ZŠ Klášterní pod vedením p. vychovatelky Hradcové. Tímto krásným odpolednem jsme se příjemně naladili na vánoční svátky.


Za MěK Martina Nováková

 

 

Jak se slaví Vánoce - na DPS
Jak se slaví Vánoce - na DPS
Jak se slaví Vánoce - na DPS
Jak se slaví Vánoce - na DPS
Jak se slaví Vánoce - na DPS
Jak se slaví Vánoce - na DPS
Jak se slaví Vánoce - na DPS
Jak se slaví Vánoce - na DPS
Jak se slaví Vánoce - na DPS
Jak se slaví Vánoce - na DPS
Jak se slaví Vánoce - na DPS
Jak se slaví Vánoce - na DPS
Jak se slaví Vánoce - na DPS