Znak Moravského Krumlova

Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte

Městská knihovna Moravský Krumlov se letos podruhé přihlásila do projektu Jižní Morava čte, který probíhal od září do konce října v knihovnách Jihomoravského kraje. Do literární a výtvarné soutěže a do volné tvorby (komiks, koláž, 3D model, fotografie nebo audiovideo) na téma Tajemství knihovny, kterou vyhlásila Moravská zemská knihovna Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem, se přihlásilo 88 soutěžících v různých věkových kategoriích. Odevzdáno bylo 68 prací, 56 samostatných a 12 kolektivních.

Hodnotící komise byla mile překvapena výtvarnými pracemi, ale trochu zaskočena literárními. Poznala, jak současné děti jsou ovlivněny příšerami, duchy, tajnými zaklínadly, skřítky nebo i listopadovým haloweenem. A jak tedy vidí děti tajemnou knihovnu? – Nic krásnějšího jsme nikdy neviděli, od země po strop byly police s tajemnými knihami všech barev a velikostí, duch Řechtal-má rád vtipné knížky, Všeználek staré encyklopedie, Agáta zbožňuje detektivky, skřítek Motálek, co míchá kapitoly v knihách, knihovnice Berta- pátá a poslední z rodu Źvatlanců, mnozí vklouzli přímo do děje čtené knihy, stali se jejími hrdiny. Překvapily nás básně o tom, že i kniha může být dobrým kamarádem, dokonce lepším než MOBIL! a pro některé děti je čtení vlastně únikem před skutečnou realitou do světa fantazie. Pro jednoho z hrdinů bylo největším trestem za zlobení ve třídě, jít odpoledne do knihovny a tam si půjčit, světe div se, KNIHU!!!. U výtvarných prací dominovala zvířátka z pohádek, Večerníček, ve volné tvorbě pak komiksy, modely knihovny v trojrozměrném provedení a dokonce jedno audiovideo, které bylo i pro komisi tajemstvím, byl to jen sen.

Městská knihovna připravila několik doprovodných programů k tomuto projektu.

Prvním z nich bylo společné čtení nazvané Knihy mého dětství. Žáci druhých tříd ZŠ Klášterní a Ivančická přišli v pondělí 9. září do knihovny. Knihovnice, paní učitelky, seniorky, seznámily děti s oblíbenou knížkou ze svého dětství. Bývalá vedoucí knihovny paní Libuše Prosecká jim pověděla o tom, kde dříve byla umístěna knihovna, vůbec netušily, že na zámku i v bývalém klášteru (nyní MěÚ). Strávili jsme úžasné dopoledne plné vzpomínek na první zážitky s knihou, kdy dříve doma měli jen dvě tři dětské knížky a z těch se četlo pořád dokola.

Další doprovodnou akcí k JMČ byla obří tajenka umístěna na nástěnce v oddělení pro děti a mládež, kde čtenáři vyluštili, co je to Tajemství knihovny-Skryté poklady (knihy). Tímto děkujeme paní uč. Vančurové ze ZUŠ, která s dětmi tuto tajenku podle návodu vyrobila. Výstava knih s tajuplnou tématikou -detektivní romány, strašidelné příběhy, horory, fantasy, děsuplné povídky, vzkazy ze záhrobí, doteky hrůzy, záhady, lákaly mládež k přečtení.

Slavnostní vyhodnocení proběhlo v pondělí 11. listopadu v městské knihovně, kde se sešlo téměř 90 dětí, žáků, rodičů či prarodičů. Vyhodnocení dostali diplomy, vstupenky do zábavného centra Bongo, ti starší do Vida centra v Brně, knížky a upomínkové předměty. Výherce v jednotlivých kategoriích čeká postup do krajského kola, pozvání na slavnostní vyhodnocení a vstupenky do Divadla Polárka nebo do Hvězdárny a planetária v Brně. Poděkování patří pracovnicím MZK a Jihomoravskému kraji za dary a spolufinancování soutěže.


Literární soutěž: kategorie 4. - 5. tř. zúčastnilo se 17 žáků

1. místo Agáta Chvátalová – 5. tř. ZŠ Dolní Dubňany
2. místo Anežka Pecinová – 5. tř. ZŠ Dolní Dubňany
3. místo Nela Illková – 5. B ZŠ Klášterní M. K.
4. místo Anna Vejvalková – 5. tř. ZŠ Dolní Dubňany
4. místo Jitka Janíčková – 5.B ZŠ Klášterní M. K.


Literární soutěž: kategorie 6.- 9. tř., víc. gymnázium zúčastnilo se 17 žáků
1. místo Julie Krysová – 9.C ZŠ Klášterní M. K.
2. místo Natálie Jandová - 7. B ZŠ Klášterní M. K.
3. místo Zuzana Havlišová - 9. C ZŠ Klášterní M. K.
3. místo Michaela Makovická - 7. B ZŠ Klášterní M. K.
4. místo Kateřina Martínková - 8. B ZŠ Klášterní M. K.


Výtvarná soutěž: kategorie MŠ + 1. - 2. tř. zúčastnilo se 14 dětí, 10 prací, 2 kolektivní
1. místo Anežka Strnadová – ZUŠ M. K.
2. místo Beata Macharová, Sofie Rebstocková – MŠ S. K. Neumanna M. K.
3. místo J. Hlaváč, B. Macharová, P. Kolář, B. Stozsková - MŠ S. K. Neumanna M. K.
4. místo Karla Blahová – MŠ Husova, M. K.


Volná tvorba: kategorie 1. – 5. tř. zúčastnilo se 8 dětí, 6 prací, 2 kolektivní
1. místo Adéla Strnadová – ZUŠ M. K.-koláž
2. místo Sofie Velevová, Maya Maříková – ZUŠ M. K.-komiks
3. místo J. A. Robotková, Ž. M. Rozmahelová – ZUŠ M. K.-komiks
Zvláštní ocenění Lucie Nováková - 2. tř. ZŠ Řeznovice - 3D výtvarný model


Volná tvorba: kategorie 6. – 9. tř., víc. gymnázium zúčastnilo se 28 dětí, 15 prací, 8 kolektiv.
1. místo Simona Horáková – 7. B ZŠ Klášterní M. K.-komiks
2. místo Victorie Ungerová –7. C ZŠ Klášterní M. K.-komiks
3. místo Lucie Janíčková, Štěpánka Jechová, Anna Pokorná - 7. B ZŠ Klášterní M. K.-komiks
Zvláštní ocenění Ema Riedlová - ZUŠ M K.- 3D výtvarný model
Zvláštní ocenění Nela Klodnerová – ZUŠ M. K. - audiovideo
Výtvarná tvorba: kategorie navíc 5. – 7. tř. zúčastnilo se 6 dětí, 6 prací
1. místo Alena Zelníčková – ZUŠ M. K.
2. místo Viktorie Vejvalková – ZUŠ M. K
Za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková

 

 

Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte