Znak Moravského Krumlova

Knihovnická lekce

V průběhu měsíce března přicházeli učitelé se svými třídami na exkurze škol do knihovny Toho využili učitelé z okolních i místních škol a přijeli se podívat se žáky 1. -5. třídy do městské knihovny. Pro žáky II. stupně základních škol byla připravena prohlídka všech oddělení knihovny a samostatné vyhledávání knih s plněním zadaných úkolů. Žáci ze sedmých tříd se naučili vyhledávat knihy pomocí on-line katalogu a někteří vyluštili i obrovskou tajenku s překvapením a sladkou odměnou.
Na tyto exkurze navázala ZŠ Rybníky, která přijela v pondělí 29. dubna na pokračování knihovnické lekce s vyhledáváním knih. 27 žáků bylo rozděleno do šesti skupin, každá z nich dostala pracovní listy s úkoly. Nejdříve si žáci přečetli úryvek z pracovního listu a měli poznat, z jaké knihy, tento úryvek je. To dětem nedělalo problém, jelikož byly nachystány úryvky ze známých knih-Rumcajs, Mach a Šebestová, Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky, Broučci, O pejskovi a kočičce, Bob a Bobek, králíci z klobouku. Dále měli pracovat s konkrétní knihou, nejdříve knihu vyhledat, zjistit, kdo je autorem a kdo knihu ilustroval. Správné údaje nalepili do pracovního listu a přidali obrázek. Poté si ve skupince četli jednu kapitolu z knihy a o ní pak vyprávěli svým spolužákům.

Za Měk Martina Nováková

 

 

Knihovnická lekce
Knihovnická lekce
Knihovnická lekce
Knihovnická lekce
Knihovnická lekce
Knihovnická lekce
Knihovnická lekce
Knihovnická lekce
Knihovnická lekce
Knihovnická lekce
Knihovnická lekce
Knihovnická lekce