Znak Moravského Krumlova

Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust

Městská knihovna nabídla žákům 3. -7. tříd novou besedu, tentokrát na bolestivé téma holocaustu. Hned na úvod jsme si s dětmi připomněli, že naše dnešní povídání bude velmi vážné, těžké a smutné, neboť si budeme povídat o válce. Společně jsme si říkali, co se nám vybaví, když se řekne válka a postupně jsme odkryli význam slov holocaust a genocida. Také jsme přemýšleli o našem současném životě, o tom, co nás baví a co rádi děláme ve volném čase. Jaký byl náš úžas, když jsme si prohlédli vyhlášky, které Židům zakazovali chodit do lesů, do divadel, do kina, do knihovny, na plovárnu, řídit auto, jezdit v tramvaji, nakupovat v obchodech mimo vyhrazené hodiny, vykonávat povolání lékaře a nakonec i chodit do školy. Zjistili jsme, že prakticky nic z toho, co děláme rádi, bychom jako Židé ve 2. světové válce vůbec dělat nemohli. Přečetli jsme si příběh osmileté Hany Bradyové z Nového města na Moravě, která tímto vším procházela, a bolestně se jí to dotýkalo, a soucítili jsme s ní. Ačkoliv se nám, a jistě tehdy i Hance, to zdálo velmi těžké, to nejhorší mělo teprve přijít… Její rodiče byli odvedeni do koncentračního tábora a brzy po nich musela odjet i Hanka s bratrem Jiřím. Kniha Hanin kufřík nám postupně rozkrývala hlad, bídu, ponižování a bolest židovských dětí ve válce až k Hančině smrti v plynové komoře. Díky prezentaci oskenovaných fotografií Haničky, jejího bratra, rodičů a příbuzných jsme si mohli všechno lépe představit.

Pracovní listy a vybarvení žluté hvězdy s nápisem Jude nám pomohly vstřebat dnešní těžkou besedu a pocítit vděčnost nad naším životem v míru.

Za MěK Radmila Dvořáková

Ohlasy žáků sedmých tříd ZŠ Klášterní:

"Jsem ráda, že jsem se dozvěděla něco víc o té době. Hanka byla ještě dítě a děly se jí takové věci, jaké si většina z nás nedovede představit. Doufám, že se to nikdy nebude opakovat. (Lucie Řezáčová, 7.B)"
"Toto téma mě moc zajímá, a proto mě program Hanin kufřík upoutal. Jak byla Hanka mladá, když zemřela! Děti za nic nemohly a musely do koncentračního tábora! No hrůza! Nechtěla bych být na Hančině místě! Ale dokážu si představit tu velkou psychickou bolest… Škaredá doba. Proč byli lidé tak zlí?!! (Denisa Kloudová, 7.A)"
"Hana patřila mezi Židy, a tak měla za války zakázané skoro všechno. Měla bratra, se kterým byla odvezena do koncentračního tábora, kde bohužel Hanka zemřela. Zbyl jen kufřík, obrázky a vzpomínky… (Magdalena Fráňová, 7. A)"
"Hanin kufřík pro mě bylo velice smutné téma. Dozvěděli jsme se o dívce Haničce, která byla Židovka a konec svého krátkého života prožila v koncentračních táborech. Téma mě moc zaujalo a líbilo se mi, jak je paní knihovnice zpracovaly. (Nikola Čapounová, 7.C)"
"Příběh byl smutný a dojemný. Hanka a její rodiče zahynuli v koncentračních táborech, zachránil se jen Hančin bratr Jiří. (Pavel Dočkal, 7.C)"
"Příběh byl zajímavý. Hana a její bratr přišli o oba rodiče a pak se dostali do koncentračního tábora. Nejvíc smutné bylo, když zemřela Hanka. Její bratr přežil. Hodně zajímavé bylo, že Hanin příběh objevila Japonka! (Štěpánka Jechová, 7. B)"
"Slyšeli jsme vyprávění o dívce Hance Bradyové, která byla Židovka. Za války přicházela pro Židy nejprve různá omezení , Hanka s bratrem Jirkou se dostala do Terezína a pak do Osvětimi, kde Hanka zemřela. Přednáška byla hezká, smutná a realistická – vše se doopravdy stalo. Zkoušela jsem si představit, jaké to muselo být ve skutečnosti – prostředí, emoce, strach… (Lucie Janíčková, 7.B)"
"Příběh byl velmi krutý a dojemný. Nejhorší bylo, když Hanku zavřeli do plynové komory. (Petr Vítek, 7.A)"
"Adolf Hitler chtěl vyhladit Židy a Romy. A Hanka byla Židovka… Působilo to na mě moc smutně, lidé museli být úplně bezmocní… (Martin Skalník, 7.C)"
"Hanka umřela v plynové komoře, přežil její bratr Jiří. Japonská škola se o Hanu zajímala, a tak známe její příběh. Zaujalo mě, jak mamka Hance poslala z vězení srdce z chleba. (Tseqts Ulziikhishigt, 7.C)"
"Přednáška byla super. Dost věcí jsem už věděla, ale i tak jsem se hodně dozvěděla. Bylo mi Hanky velice líto. Měli bychom si vážit života, protože nikdy nevíme, co se může stát. (Eliška Vondráková, 7.C)"
"Vyprávění bylo zajímavé, nevěděla jsem, že to bylo tak kruté. Hitler nechal vyvražďovat Židy, a to mu nic neudělali. Museli žít ve strašných podmínkách, posílali je do koncentračních táborů, vraždili je příšerným způsobem… (Anna Jelínková, 7.C)"
"Přednáška se mi moc líbila. Všichni jsme si připomněli, že si máme vážit toho, jak žijeme, co máme a že nemusíme zažívat to, co lidé ve válce. (Zuzana Jackovičová, 7.C)"
"Přednáška o Hance a jejím bratrovi na mě udělala velký dojem. Jsem ráda, že jsem se dozvěděla něco nového. Příběh je velmi smutný, ale podle mě je dobře, že se o něm dozvídají děti po celém světě. (Melanie Řeřuchová, 7.C)"

 

 

Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust
Literárně-výtvarná beseda na téma Holocaust