Znak Moravského Krumlova

Literárně-výtvarná dílnička o Mikuláši

Letos jsme připravili pro děti mateřských škol literárně-výtvarnou dílnu o Mikuláši. Nejdříve jsme se s dětmi seznámili s historickou postavou svatého Mikuláše, řecky santa Nikolase (ze kterého v USA vznikla postavička legendárního Santa Clause). Dozvěděli jsme se, že byl biskupem v Řecku a rád pomáhal chudým lidem, zvláště dětem. Proto se stal patronem dětí a v předvečer jeho svátku obcházejí domy postavy Mikuláše s anděly a čerty a obdarovávají hodné děti sladkostmi a drobnými dárky. Jak to probíhá, všichni víme, přesto jsme si to připomněli u milé krátké pohádky „Jak to bylo na Mikuláše“ ze seriálu Chaloupka na vršku. Také jsme si přečetli o čekání na Mikuláše sourozenců Aničky a Vítka z knihy Čtvero ročních období od Evy Beranové. Zazpívali jsme si Mik Miku Mikuláš a Mikuláš ztratil plášť a jiné písničky. Následovaly hádanky a skládání puzzle, poté i cvičení s Míšou u písničky o Mikuláši. No a nakonec jsme si vyrobili – co jiného než postavičku samotného svatého Mikuláše :-)
Za MěK Radka Dvořáková

 

 

Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně
Mikuláš v knihovně