Znak Moravského Krumlova

Moravsko-krumlovské pověsti

V nově připravené literárně-výtvarné dílně o moravskokrumlovských pověstech jsme v květnu a červnu přivítali žáky z místních i okolních základních škol. Na úvod si děti poslechly pověst o krásné, ale pyšné moravskokrumlovské dívce jménem Portulaka. Poté jsme si připomněli snad nejznámější místní pověst Čertovo kopyto. V prezentaci o Moravském Krumlově jsme se seznámili se stručnou historií města, s jeho polohou, znakem, počtem obyvatel. Také jsme si řekli, co je to vlastně pověst a ve stručném povídání o heraldice si objasnili vznik městských znaků a erbů.

V řízeném čtení jsme si společně přečetli velmi známou místní pověst o vzniku kaple na Floriánku. Poté se žáci rozdělili do skupin, ve kterých společně vypracovávali pracovní list a skládali puzzle z fotografie města. Nakonec jsme si vzpomněli na povídání o městských erbech a vyrobili každý erb Moravského Krumlova podle našich představ.Za MěK Radka Dvořáková

 

 

Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti
Moravsko-krumlovské pověsti