Znak Moravského Krumlova

Podzim v knihovně

Na podzim opět knihovna nabídla žákům místních i okolních škol literárně výtvarnou dílnu na téma Podzim. V hodinu a půl dlouhém pořadu jsme si s dětmi povídali o charakteristice období a připomněli si svátky a slavnosti, které se na podzim slaví, ať už to jsou různé oslavy sklizně úrody jako burčákobraní, vinobraní, cibulové slavnosti, jablkobraní nebo hody. Krátká pohádka „Jak kluci pekli brambory“, nám ukázala, jak v minulosti lidé prožívali podzim. Popovídali jsme si i o hallowenu a o svátku zemřelých a také jsme shlédly powerpointovou prezentaci o podzimu.
Protože bez čtení by to nebylo ono, přečetli jsme si úryvek z knihy Vzpomínky na dětství Josefa Lady a přenesli se opět na chvíli do nelehkých časů našich praprababiček a prapradědečků.
Domů si děti odnesly malý atlas lesních stromů a brouků, který jsme na závěr společně vyrobili.


Za MěK Radmila Dvořáková

 

 

Podzim v knihovně
Podzim v knihovně
Podzim v knihovně
Podzim v knihovně
Podzim v knihovně
Podzim v knihovně
Podzim v knihovně
Podzim v knihovně
Podzim v knihovně