Znak Moravského Krumlova

Podzimní Exkurze škol do knihovny

Týden knihoven byl zakončen v pátek 11. října exkurzemi škol. Toho využili vyučující šestých tříd ZŠ Klášterní i p. uč. Šlezingerová s třídou 2. Z ze ZŠ Ivančické a přišli se podívat do městské knihovny. Byli to převážně žáci dojíždějící z okolních obcí, kteří moravskokrumlovskou knihovnu navštívili poprvé. Seznámili se nejen s pravidly registrace, s výpůjčním řádem a se všemi odděleními knihovny, ale hlavně s orientací v oddělení pro mládež a s vyhledáváním knih v on-line katalogu. Pro žáky byly připraveny knihy a časopisy pro náctileté, o které byl samozřejmě největší zájem. Dozvěděli se také o celoroční čtenářské soutěži nazvané Lovci perel, jejíž 4. ročník bude zahájen 1. listopadu a již několik žáků se chystá zapojit a získávat perly za přečtení knih tzv. perlorodek a za správně zodpovězené otázky. Po vyluštění obří tajenky a zvládnutí jazykolamů se většina žáků zaregistrovala a vybrala si knížky k domácí četbě.


Za MěK Martina Nováková

 

 

Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny
Podzimní Exkurze škol do knihovny