Znak Moravského Krumlova

Božský Čech v knihovně

„Myslivečkovy sonáty znám,“ píše Wolfgang Amadeus Mozart svému otci, vždyť jsem je hrál v Mnichově. Jsou docela snadné a dobře se poslouchají. Své sestře, které se co nejuctivěji poroučím, bych radil, aby je hrála hodně výrazně, s ohněm a vkusem a naučila se jim zpaměti. Jsou to totiž sonáty, které se každému musí líbit, jsou snadné k zapamatování, a kdo je zahraje s potřebnou přesností, musí s nimi mít úspěch.

Takto byla v pondělí 7. října zahájena 52. Literární kavárna. Životní osudy Josefa Myslivečka - největšího mistra české hudby období pozdního baroka a klasicismu připomněla posluchačům paní učitelka Eva Kopčilová. Tento český hudební skladatel je též nazývaný Il divino Boemo - Božský Čech a Mozart jej považoval za umělce vysoko převyšujícího hudebníky své doby, který proslavil české jméno po celé Evropě. Knihovnou se linula nejen vůně kávy, ale i tóny z Myslivečkových skladeb.Za MěK Martina Nováková

 

 

Pramen živé vody Josefa Myslivečka
Pramen živé vody Josefa Myslivečka
Pramen živé vody Josefa Myslivečka
Pramen živé vody Josefa Myslivečka
Pramen živé vody Josefa Myslivečka
Pramen živé vody Josefa Myslivečka
Pramen živé vody Josefa Myslivečka
Pramen živé vody Josefa Myslivečka
Pramen živé vody Josefa Myslivečka
Pramen živé vody Josefa Myslivečka
Pramen živé vody Josefa Myslivečka
Pramen živé vody Josefa Myslivečka
Pramen živé vody Josefa Myslivečka