Znak Moravského Krumlova

Velikonoce na DPS

V pondělí 8. dubna se na Domě s pečovatelskou službou konalo předvelikonoční vystoupení pro seniory. Připravila je Městská knihovna Moravský Krumlov ve spolupráci se ZŠ Klášterní. Pracovnice knihovny přišly zpříjemnit jarní čas klientům, kteří by se jen těžko dostávali za programem přímo do knihovny. Jako již tradičně vystoupil krojovaný taneční soubor Krumlováček pod vedením paní uč. Hrubé a hudební soubor Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové s klávesovým doprovodem p. uč. Mandátové. Žáci ze ZŠ Klášterní si připravili nové tanečky i veselé písničky nejen od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, kteří jsou oblíbenými autory dětí i dospělých. Pracovnice knihovny obohatily vystoupení četbou z knihy Jindřicha Šimona Baara Hanýžka a Martínek – Drkači na Zelený čtvrtek, zarecitovaly básně o jaru, nebo připomněly, jak tráví velikonoční svátky naši umělci Eva Pilarová, Milan Drobný a moderátor Petr Novotný. Návštěvníci se také dozvěděli, jak probíhají velikonoce v Německu, kde si děti dělají slaměná hnízda, do kterých jim pak snese vajíčka zajíček, liška, čáp nebo kohout, zatímco v Bulharsku jaro přináší Baba Marta a vyrábí se jednoduchý náramek tzv. martenička. Nakonec všichni společně uhádli velikonoční hádanky a poznali, čemu vděčí narcis za své jméno. Příjemnou atmosféru umocnilo i malé pohoštění a dárečky-velikonoční zahrádka, kterou vyrobili žáci ze ZŠ Klášterní pod vedením p. vychovatelky J. Hradcové. Poděkování patří všem, kteří si udělali čas a strávili tak pěkné odpoledne na DPS.Za MěK Martina Nováková

 

 

Velikonoce na DPS
Velikonoce na DPS
Velikonoce na DPS
Velikonoce na DPS
Velikonoce na DPS
Velikonoce na DPS
Velikonoce na DPS
Velikonoce na DPS
Velikonoce na DPS
Velikonoce na DPS
Velikonoce na DPS