Znak Moravského Krumlova

Vyhodnocení deníčků Škola naruby

Městská knihovna Moravský Krumlov navázala v letošním roce již po jedenácté na projekt Knížka pro prvňáčka dalším projektem nazvaným Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby. Tento projekt byl určen žákům druhých tříd, kteří byli v předešlém školním roce pasováni na čtenáře. Projekt byl zaměřen na podporu čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Do projektu se zapojilo 111 žáků druhých tříd místních i okolních škol. Od malých školáků jsme se dozvěděli, nejen z jakých knížek četli svým rodičům, prarodičům, mladším sourozencům, jak dlouho četli a jaké dostávali ze čtení známky, ale také to, jaké oni rozdávali známky, když jim četli na oplátku dospělí. V Olbramovicích dokonce četli i panu starostovi a p. uč. v MŠ, jinde zase svým domácím mazlíčkům-morčatům, činčile nebo papouškům. Nejvíce je bavilo čtení, když si některý z rodičů přinesl svoji oblíbenou knížku a z té svým dětem četl –např. maminka četla ze své knížky z dětství-ve slovenštině! nebo teta z knihy O letadélku Káněti. Děti měly velkou radost, že si rodiče našli čas a četli jim, bylo to príma?. V některých školách přečetli víc jak 100 knížek a některé děti měly deníček celý zaplněný. V ZŠ Hostěradicích spočítali, že nejlepší čtenář četl celkem 823 minut. Do deníčků si žáci kreslili krásné obrázky z přečtených knih. Na konci školního roku byl vybrán z každé třídy nejlepší čtenář a ten byl odměněn knížkou Kláry Smolíkové Knihožrouti. Všichni zúčastněni dostali za svoji snahu záložky a sladkou odměnu.

Nejlepší čtenáři: Nela Nedomová - ZŠ Bohutice, Štěpán Kolb – ZŠ Hostěradice, Kristýna Tichá (2.A) a Nela Bauerová (2.B)- ZŠ Ivančická M.K., Eliška Vodičková- ZŠ Jezeřany-Maršovice, Václav Veselý – ZŠ Klášterní M.K., Karolína Řeháková- ZŠ Lesonice, Melanie Klouparová - ZŠ Olbramovice, Vanesa Vošmerová - ZŠ Rybníky, Kateřina Veselá- Suchohrdly u Miroslavi


Za Městskou knihovnu M.K. Martina Nováková

 

 

Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby