Znak Moravského Krumlova

Literární kavárna o Maxu Švabinském

Vlastní podobizna

Stovky grafických listů, od drobných leptů a známek až k rozměrným dřevorytům, úctyhodná řada krajin a alegorických obrazů čerpajících z antické mytologie i české historie, monumentální fresky, mozaiky, chrámová okna, to je opravdu bohatá náplň plodného života Maxe Švabinského. Tak plodného, jaký má i paní Eva Kopčilová, díky které si rozšiřujeme naše vědomosti a dozvídáme se neustále něco nového. V pondělí 2. března nás paní Eva provedla v pořadí již 53. literární kavárnou a seznámila nás s životní poutí a tvůrčí inspirací tohoto vynikajícího českého malíře.
Max Švabinský se po celý život těšil všeobecnému uznání. Dostalo se mu mnohých poct, kterých si nesmírně vážil. Po celý život byl pozorným a vnímavým obdivovatelem přírody, ale i pokorným dělníkem- sám sebe tak nazval na portrétním grafickém listu, vyrytém ke cti a chvále milovaného mistra Josefa Mánesa.

Za MěK Martina Nováková

 

 

Literární kavárna o Maxu Švabinském
Literární kavárna o Maxu Švabinském
Literární kavárna o Maxu Švabinském
Literární kavárna o Maxu Švabinském
Literární kavárna o Maxu Švabinském
Literární kavárna o Maxu Švabinském
Literární kavárna o Maxu Švabinském
Literární kavárna o Maxu Švabinském
Literární kavárna o Maxu Švabinském
Literární kavárna o Maxu Švabinském
Literární kavárna o Maxu Švabinském
Literární kavárna o Maxu Švabinském
Literární kavárna o Maxu Švabinském