Znak Moravského Krumlova

Pasování loňských prvňáčků na čtenáře

Už tradičně městská knihovna Moravský Krumlov pasuje koncem školního roku prvňáčky na čtenáře. Tato akce je zaštítěna projektem Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Do projektu se zapojilo 141 žáčků z 14 místních i okolních škol. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě.

Plánované pasování v červnu bohužel muselo být kvůli koronavirové epidemii odloženo na začátek nového školního roku. Do plánu posléze vstoupila nemoc paní Novákové, tak jsme museli prvňáčky pasovat sami.

První říjnové pondělí se tedy i přes všechny překážky konečně uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků z okolních škol. Knihovnice Radka Dvořáková spolu s ředitelem MěKS p. Bořivojem Švédou v tento den pasovali žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Jezeřanech–Maršovicích, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách a Vémyslicích.

Prvňáčci z obou moravskokrumlovských základní škol byli pasováni na čtenáře následující den panem starostou Tomášem Třetinou.

Ale nezapomněli jsme ani na žáky ZŠ Hostěradice, Tavíkovice a Skalice. Ti byli odpasováni přímo u nás v knihovně.

Poté, co děti slavnostně pronesli pasovací slib a přislíbili, že budou mít knížky rády a chovat se k nim opatrně a s úctou, jsme přikročili k samotnému pasování. Pan starosta Tomáš Třetina i ředitel městského kulturního střediska Bořivoj Švéda, kteří děti pasovali, dobře vědí, jak mají rády pohádky a pohádkové knížky. Proto si oblékli královský plášť, nasadili si královskou korunu a vzali si sebou i pravý pasovací meč, kterým je pasovali do království četby.

Všichni prvňáčci dostali krásný dárek, a to knížku spisovatelky Lenky Rožnovské Katka a klokan ze šuplíku. Obrázky do ní nakreslila ilustrátorka Andrea Popprová, která kreslí i do dětských časopisů např. do Sluníčka. Tuto pěknou knížku dětem darovalo město MK v rámci projektu MAP II. Moravskokrumlovští čtenáři obdrželi za svou snahu a vytrvalost také legitimaci do knihovny a sladkou odměnu v podobě zmrzliny. Tu zasponzorovala Pekárna Ivanka, které tímto moc děkujeme.

Svým podpisem do pasovací listiny nám děti dokázaly, že umí psát, a když nám přečetli kousek z nové knížky, viděli jsme, že umí i krásně číst. Potěšilo nás, že se v každé škole hodně věnují čtení, mají čtenářské kroužky nebo kluby čtení a vedou si deníčky se záznamy knih, které přečetli.

Nakonec jsme dětem popřáli, aby se knížky staly jejich dobrými kamarády, a pozvali je do naší moravskokrumlovské knihovny. Doufáme, že si i v dnešní přetechnizované době najdou cestu k příběhu v tištěné podobě.

Paní učitelka ze ZŠ Dolní Dubňany, která si pasovala děti sama, nám poslala tuto zprávu:
Dobrý den, dnes byli konečně všichni druháci ve škole, tak jsme mohli provést "pasování". Z knížek měli obrovskou radost. Moc za ně děkují. Už se těší, až si je vezmou na dílnu čtení.
Petra Chvátalová ZŠ a MŠ Dolní Dubňany


Za MěK Radmila Dvořáková

 

 

Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře
Pasování loňských prvňáčků na čtenáře