Znak Moravského Krumlova

Za písmenky do knihovny

Ve čtvrtek 30. ledna se dvě třídy prvňáčků ze ZŠ Klášterní vypravily podívat se do knihovny v rámci projektu MAP II. Někteří zde nebyli poprvé, protože s nimi na exkurzi chodily paní učitelky z místních mateřských škol. Ale v tento den čekalo děti první vysvědčení a chtěly se pochlubit, která písmenka už znají. Žáci se seznámili s jednotlivými odděleními knihovny, dozvěděli se, podle čeho se řadí knížky do polic a regálů, zkusili si sami vyhledat pohádky, příběhy i básničky. Dokonce zvládli přečíst všechna písmenka abecedy z knihy Veselí prvňáčci a u knížky Ema a lesní zvířátka se jim podařilo nejen přečíst jméno hlavní hrdinky, ale i porozuměli čtenému slovu. Také jsme si pověděli, jak se máme ke knížkám chovat. Po příjemném sezení na pódiu si už sami vybírali knížky z regálů a na kobercích si je prohlíželi. Potěžkali si i největší a nejsilnější knihu, kterou v knihovně máme, ale tu si domů nikdo nepůjčil. Už se všichni těší na závěr školního roku, kdy budou slavnostně odpasováni panem starostou na čtenáře a dostanou legitimaci do knihovny.


Za MěK Martina Nováková

 

 

Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny
Za písmenky do knihovny