Znak Moravského Krumlova

13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře

Moravskokrumlovská knihovna se již po třinácté účastnila projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do tohoto projektu se zapojilo celkem 177 žáků základních škol v Bohuticích, Dolních Dubňanech, Hostěradicích, Jezeřanech – Maršovicích, Jiřicích u Miroslavi, Ivančická a Klášterní v Mor. Krumlově, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách, Skalici, Suchohrdlích u Miroslavi, Tavíkovicích a Vémyslicích.

Tradiční pasování v červnu bohužel muselo být kvůli koronavirové epidemii odloženo na podzim. V druhé polovině září začalo samotné pasování, nyní již druháčků, nejdříve ze vzdálenějších okolních škol, kteří postupně přijížděli do Městské knihovny v Moravském Krumlově. Zde na ně již čekaly pracovnice knihovny, aby malé školáky slavnostně přivítaly v královském převleku. Poté, co děti složily pasovací slib, poklekly před knihovnici Radmilu Dvořákovou převlečenou za paní královnu a ta je odpasovala pravým rytířským mečem na čtenáře. Vedoucí knihovny Martina Nováková jim předala dárek – krásnou knížku dobrodružných příběhů spisovatelky Michaely Fišarové nazvanou První školní výlet, kterou dětem darovalo město M.K. v rámci projektu MAP II. Obrázky do ní nakreslila ilustrátorka Aneta Žabková. Každý ze žáků přečetl kousek z této nové knihy, aby ukázal, že umí číst a že si ji opravdu zaslouží. Svým podpisem na pasovací listinu potvrdil, že umí psát a zároveň, že knihy bude opatrovat jako nejvzácnější poklady.

V pondělí 20. září se v pana krále přeměnil ředitel MěKS p. Bořivoj Švéda, který s pracovnicemi knihovny odpasoval žáky z bližších okolních škol. A o den později se stal králem pan senátor a starosta Mor. Krumlova Mgr. Tomáš Třetina a pan místostarosta Mgr. Zdeněk Juránek a všech 70 žáků místních škol pasovali na čtenáře. Slavnostní pasování proběhlo na městském úřadě a místní školáčci dostali nejen knížku s krásnou záložkou, ale i legitimaci do knihovny a jako bonus jim Pekárna Ivanka zasponzorovala i sladkou odměnu.

Už se těšíme, až si malí čtenáři přijdou do naší knihovny vybrat knížku ke čtení i zábavě.


Za MěK Martina Nováková

 

 

13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře
13. ročník pasování prvňáčků na čtenáře