Znak Moravského Krumlova

Den otevřených dveří Tyflocentra v knihovně

Dne 11. listopadu Tyflocentrum Brno, o.p.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov uspořádalo Den otevřených dveří. Zúčastnili se ji tři třídy, devátých ročníků ze základní školy Klášterní. Žákům i veřejnosti byla představena naše služba, cíle a pro koho je služba určena. Byl zde výklad v kterém byly obsaženy i základní zásady jak se chovat k nevidomým. Byla zde ukázka kompenzačních pomůcek pro nevidomé např. pichtův stroj či speciální lupy. V neposlední řadě si mohli žáci vyzkoušet chůzi se slepeckou holí, aby se tak vcítili do člověka, který nevidí a zjistili s jakými překážkami se tito lidé potýkají. V této organizaci působím jako sociální pracovnice teprve tři měsíce, jako pozitivum této akce, vidím v tom, že jsme žákům mohli představit, co naše práce obnáší a možná jim tak ulehčit výběr budoucího povolání.


Lucie Grosová, Tyflocentrum

 

 

Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra
Den otevřených dveří Tyflocentra