Znak Moravského Krumlova

Jarní dílničky v knihovně


Jarní lidové tradice

V březnu přicházely do knihovny školy na literárně výtvarnou dílničku o jaru. Ve čtvrtek 17. března přijeli i žáci ze ZŠ Tavíkovice. Po charakteristice období jsme přešli k jarním svátkům a významným dnům. Pověděli jsme si o slavení a tradicích Velikonoc i o postní době, která jim předchází. Sdělili jsme si zkušenosti s vynášením smrtolky, s Aprílem, s pálením čarodějnic i se slavením krásného svátku maminek v květnu. Nezapomněli jsme ani na Tři ledové muže - Pankráce, Serváce a Bonifáce, kteří sebou přináší poslední jarní mrazíky. Také jsme si připomněli, že dříve děti i dospělí chodívali na jaře čistit studánky, které byly přes zimu zaneseny starým listím, větvemi a blátem. Říkalo se tomu Otevírání studánek. Přečetli jsme si ukázky z knížky Andrey Popperové: Jaro je tu. A pak jsme si spolu zazpívali písničku Voláme sluníčko. Nakonec jsme si vyrobili herbář s jarními kytičkami.

Za MěK Radmila Dvořáková

 

 

Jarní dílničky v knihovně
Jarní dílničky v knihovně
Jarní dílničky v knihovně
Jarní dílničky v knihovně
Jarní dílničky v knihovně
Jarní dílničky v knihovně
Jarní dílničky v knihovně