Znak Moravského Krumlova

Podzimní kavárna - Pohleď na tento list lipový

Stoj spatný! Předkročný! Zákročný! Úkročný! Rozkročný! Pohov!
Cvičenci a sportovci dnes při tréninku provádějí jednotlivé úkony, aniž vnímají, že košaté a přesné české tělocvičné názvosloví je z valné části dílem spoluzakladatele a prvního náčelníka Sokola, dr. Miroslava Tyrše.
Paní Eva Kopčilová zahajovala říjnový Týden knihoven v pondělí 3. října již 56. literární kavárnou, tentokrát o Miroslavu Tyršovi a jeho životním příteli Jindřichu Fügnerovi. Jejich snahou bylo založení českého tělocvičného spolku, který bude vychovávat český národ ke zdatnosti a ukázněnosti, dochvilnosti, střídmosti - k tělesné a duševní harmonii.

Jindřich Fügner navrhl a zavedl tykání všech členů a oslovování „bratře“, rovněž přišel jako první v červené košili, která se stala součástí sokolského stejnokroje. Zasloužil se také o výstavbu první sokolovny v Praze v Sokolské ulici. Dvacet let své existence oslavili sokolové I. všesokolským sletem roku 1882. Ke cvičení nastoupilo 720 mužů, které řídil Tyrš údery gongu. Byl to nevídaný úspěch! Také jsme se dozvěděli, co vězí za tajuplným názvem přednášky: „Pohleď na tento list lipový, poznáš, že srdci se podobá…“ - to bylo Tyršovo láskyplné vyznání své budoucí ženě Renátě Fügnerové.
„ Nikdy nemluvil o svých vědomostech, nikomu nedával najevo svou převahu duševní, nikdy a nikde se netlačil do popředí, šlo mu vždy jen o věc, jíž se zasvětil…“ , tak končí František Kožík vyprávění o životních osudech Miroslava Tyrše a my jsme poděkovali p. Evě za krásná i když trochu smutná slova o Tyršově hledání životní dráhy.
A už se můžeme těšit na adventní kavárnu o Janu Kudláčkovi, která proběhne 5. prosince ve 14 hodin v naší knihovně.


Za MěK Martina Nováková

 

 

Literární kavárna o zakladateli a náčelníku Sokola
Literární kavárna o zakladateli a náčelníku Sokola
Literární kavárna o zakladateli a náčelníku Sokola
Literární kavárna o zakladateli a náčelníku Sokola
Literární kavárna o zakladateli a náčelníku Sokola
Literární kavárna o zakladateli a náčelníku Sokola
Literární kavárna o zakladateli a náčelníku Sokola
Literární kavárna o zakladateli a náčelníku Sokola
Literární kavárna o zakladateli a náčelníku Sokola
Literární kavárna o zakladateli a náčelníku Sokola
Literární kavárna o zakladateli a náčelníku Sokola
Literární kavárna o zakladateli a náčelníku Sokola
Literární kavárna o zakladateli a náčelníku Sokola